6.09 Bas Kol, Festiwal Zbliżenia

Termin: 6.09.2019, godz. 19.30
Miejsce: Teatr w Blokowisku, ul. Pilotów 11
Rezerwacja miejsc od 1 września pod adresem festiwalzblizenia@gmail.com

scenariusz i scenografia – Jakub Skrzypczak
reżyseria – Marek Brand
muzyka – Jan Ignacy Wiśniewski
występują – Ewelina Damps, Izabela Terek

Spektakl poetycki oparty na tekstach poetek żydowskich (pisanych w jidysz i tłumaczonych na j. polski przez kobiety). Ukazuje sieć korelatów pomiędzy kobiecą psychiką, jej uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi, specyficznym sposobem percypowania rzeczywistości – a kobiecym pisarstwem, życiem i obecnością jej podmiotowości twórczej. Poezja żydowskich kobiet pierwszej połowy XX wieku, jest w dużej mierze nakierowana na odkrywanie i badanie własnego fenomenu, przy jednoczesnej konieczności przekraczania barier narzuconych przez system zniewolenia, władzy i dominacji. Wyłania się tutaj specyficzna kategoria Innego. Wykluczenie i przemoc, dotykają Innego ze względu na przynależność narodową, religijną, czy klasową. W kobiecej poezji jidysz, możemy ujrzeć i niemal dotknąć równie bolesnej inność i opisu przemocy wyższego rzędu – przenikającej te wszystkie stratyfikacje pionowo – przemocy wobec Innej.

Przedstawienie „Bas Kol” jest próbą zaprezentowania złożonego charakteru tej pięknej poezji, bez definiowania jej. Raczej wskazaniem kilku kierunków, a co za tym idzie zadanie pytań i pobudzenie do poszukiwań. Jest próbą powrotu, sprawdzenia od czego, tak naprawdę staramy się uwolnić, próbą retrospekcji i spojrzenia w twarz naszej starzejącej się nowoczesności, kiedy była jeszcze dzieckiem.