26.10 Tango, Opera Bałtycka

Termin: 26.10.2018, godz. 19.00
Miejsce: Opera Bałtycka

Michał Dobrzyński
TANGO
opera na podstawie dramatu Sławomira Mrożka
kompozytor: Michał Dobrzyński
reżyseria: Maciej Wojtyszko
kierownictwo muzyczne: José Maria Florêncio
scenografia: Katarzyna Gabrat-Szymańska
kostiumy: Wiganna Papina
choreografia: Jarosław Staniek
obsada:
Jan Jakub Monowid (Artur), Piotr Nowacki (Edek), Piotr Pieron (Eugeniusz), Anna Mikołajczyk (Eleonora), Marzanna Rudnicka (Eugenia), Tomasz Rak (Stomil), Aleksandra Żakiewicz (Ala)
oraz Chór i Orkiestra Opery Bałtyckiej
dyrygent – José Maria Florêncio

Jeden z ważniejszych polskich dramatów, „Tango” Sławomira Mrożka, opowiedziane zostało językiem muzycznym. Jego przetransponowania na płaszczyznę operową podjął się Michał Dobrzyński, uznany polski kompozytor muzyki współczesnej. Dramat Mrożka, dzieło wielopłaszczyznowe i pełne niuansów, rozłożone zostało na części, by następnie ponownie połączyć je w całość – tym razem jednak środek ciężkości przenosząc z samego tekstu na warstwę słowno-muzyczną. Za sprawą środków muzycznego wyrazu utwór ten nabiera nowych znaczeń, staje się nie tyle eksperymentem muzycznym, co zupełnie nową opowieścią – nie odbiegając jednocześnie od założeń mrożkowskiego pierwowzoru.

„Tango” jest produkcją Warszawskiej Opery Kameralnej, a projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcjezamówienia kompozytorskie, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.