Słupsk: Stypendia w dziedzinie kultury przyznane

6 osób zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury otrzymało Stypendium Prezydenta  Miasta Słupska w dziedzinie kultury na rok 2019. Za otrzymane od Miasta pieniądze zrealizują artystyczne projekty, spektakle, przygotują wystawę, nagrają płytę i film.

Do 31 stycznia 2019  do Wydziału Kultury wpłynęło 31 wniosków o stypendium w dziedzinie kultury. W budżecie na rok bieżący zaplanowano do rozdysponowania kwotę 30.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018r roku po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Stypendialnej ds. rozdziału środków stypendialnych przeznaczonych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, Prezydentka Krystyna Danilecka – Wojewódzka doceniając potencjał tkwiący w projektach przyznała stypendia twórcom:

1. Wojciechowi Stefańcowi – na realizację projektu „Pocztówki dla Słupska” polegającego na narysowaniu i przygotowaniu do druku 20 ilustracji na pocztówki o rozmiarach 10×15 cm. Ilustracjebędą interpretacją Słupska, jego architektury, kultury, historii, ludzi; stypendium w wysokości 5 450 zł.

2. Maciejowi Gwiżdżowi – na realizację filmu Słupsk „Mały Paryż”filmu krótkometrażowego, kilkuminutowej produkcji o mieście Słupsku, ukazującego elementy architektoniczne miasta, najbardziej widowiskowe wydarzenia kulturalne oraz życie Słupszczan; stypendium w wysokości 4 500 zł.

3. Sylwii Starkowskiej – na przygotowanie wystawy „Książę, Księżna i Kolaż”. Stypendium przeznaczone na przygotowanie portretów postaci historycznych  z wykorzystaniem nowoczesnych form sztuki i przedstawienie Książąt Pomorskich w innowacyjnym oraz nowoczesnym świetle; stypendium w wysokości 3 550 zł.

4. Jakubowi Zwolanowi – na nagranie płyty „Into The Sun” z zespołem The Fruitcakes; stypendium w wysokości 10 000 zł.

5. Iwo Bochatowi – na realizację projektu „Marzenie” – na reżyserię spektaklu z elementamiklaunady i iluzji z okazji Dnia Dziecka, który zostanie zaprezentowany na oddziale szpitalnym i w przestrzeni miasta; stypendium w wysokości 1 500 zł.

6. Magdalenie Płanecie – na realizację spektaklu „Plamy na Słońcu”  o historii ludzi żyjącychw czasie oraz po II wojnie światowej włącznie z akcją przesiedleńczą Akcja Wisła oraz zagranie6 otwartych przedstawień dla widzów ze Słupska; stypendium w wysokości 5 000 zł.