O Pomorskiej Nagrodzie Artystycznej

PNA_BIG

W 1998 roku z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Tomasza Sowińskiego sformułowano regulamin Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Istotnym novum było wprowadzenie dwustopniowego systemu wyróżniania i nagradzania artystów i organizatorów wydarzeń artystycznych. Obowiązywało wtedy dziewięć kategorii: Debiut roku, Literatura, Plastyka, Muzyka, Teatr, Kultura regionalna, Mecenat kultury, Całokształt twórczości, Wydarzenie kulturalne roku. Wręczenie PNA odbyło się w Operze Bałtyckiej jeszcze w tym samym roku.

Reforma administracyjna kraju, wdrożona w 1999 roku, przyniosła między innymi zmianę formuły honorowania twórców kultury nowego, Pomorskiego Województwa. Powołany Marszałek Województwa Pomorskiego – Jan Zarębski wraz z Wojewodą Pomorskim Tomaszem Sowińskim postanowili wspólnie honorować artystów i ludzi związanych ze sztuką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na terenie województwa.

Kandydatury zgłaszały stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i szkoły artystyczne oraz media, natomiast wyboru trzech nominacji w każdej z kategorii dokonywała tzw. Mała Kapituła. W jej skład  wchodzili – i tak jest do dziś – przedstawiciele instytucji kultury oraz stowarzyszeń twórczych z województwa (ok. 20 osób). Nominowani – po trzech w każdej kategorii – byli poddani „pod osąd” społeczny, tzn. dzięki współpracy z pomorskimi mediami, zwłaszcza prasą, wyłaniany był laureat dziesiątej kategorii, czyli Plebiscytu Publiczności. W tym samym czasie – zwykle ok. 1 miesiąca, nad wyborem laureatów zastanawiała się tzw. „Duża Kapituła”, powiększająca się z roku na rok o laureatów poprzednich edycji Nagrody. Od tej chwili wszystko jest tajne – członkowie Kapituły wysyłają swoje głosy bezpośrednio do notariusza, który je zlicza i przygotowuje zalakowane koperty, wręczane osobom prowadzącym Galę Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Od pierwszej, za rok 1999, uroczystości wręczenia nagród odbywały się w studio Telewizji Gdańsk i były transmitowane na żywo.

Od roku 2001 Pomorska Nagroda Artystyczna stała Nagrodą Samorządu Województwa Pomorskiego. To nie jedyna zmiana. W regulaminie PNA za rok 2004 zlikwidowano podział na kategorie i zmniejszono liczbę nagród do trzech – za wybitne kreacje artystyczne w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki, gratyfikowane finansowo i statuetką Gryfa Pomorskiego, pozostawiono honorową nagrodę dla Mecenasa Kultury w postaci statuetki. W roku 2009 do regulaminu wprowadzono kolejną zmianę – ustanowiono nagrodę pod nazwą Pomorska Nadzieja Artystyczna dla młodego, rokującego wielkie nadzieje na przyszłość twórcy, a także Nagrodę za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury (przyznawaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego). Obecnie wręczane Gryfy zaprojektowała pani Maria Teresa Kuczyńska, w pierwszych latach wręczano statuetki autorstwa Sławoja Ostrowskiego.

Wraz ze zmianą regulaminu Nagrody, zmieniono też miejsce jej wręczania: Marszałek zaprasza przedstawicieli środowiska twórczego z całego województwa pomorskiego do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance, a każdej Gali towarzyszy koncert. W całej historii PNA jedno jest niezmienne. Od początku Biuro Nagrody prowadzi Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku.