Do 6.04 zgłoszenia do 6. edycji projektu „Dramat w szkole” w ramach festiwalu R@port

W kwietniu 2016 roku w Teatrze Miejskim w Gdyni rusza VI edycja projektu edukacyjno-artystycznego „Dramat w szkole”, towarzyszącego  11. Festiwalowi  R@port” oraz „9. Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej”.

Projekt skierowany do uczniów z pięciu gdyńskich szkół średnich, ma na celu edukację teatralną oraz promocję współczesnej polskiej dramaturgii wśród młodzieży. Podczas VI edycji projektu, wzorem ubiegłych lat, zespoły przygotowują krótkie spektakle inspirowane jednym z pięciu dramatów, wytypowanych do finału „Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej” w dniu 16 kwietnia 2016 roku przez Kapitułę Konkursu.

Uroczysty finał projektu – pokaz konkursowych prezentacji odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku o godzinie 10:00 na Dużej Scenie Teatru Miejskiego. Na zwycięską grupę, wybraną przez Jury powołane przez Teatr, czeka nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto.

Spotkanie inaugurujące projekt, odbędzie się 11 kwietnia 2016 o godz. 14:00 w Teatrze Miejskim. Do 20 maja, poszczególne grupy warsztatowe, będą pracowały pod opieką nauczycieli nad sceniczną realizacją wylosowanego dramatu. Dla wszystkich pięciu grup zostały również przewidziane indywidualne konsultacje artystyczne w siedzibie Teatru, które poprowadzą aktorzy Teatru Miejskiego w Gdyni: Grzegorz Wolf i Mariusz Żarnecki.

Zgłoszenia chętnych grup są przyjmowane do dnia 6 kwietnia 2016 na adres: Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia lub: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, adres i numer telefonu szkoły, liczbę uczestników oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna). Lista pięciu szkół, wybranych przez Teatr spośród wszystkich zgłoszeń, zostanie opublikowana na stronie organizatora po 6 kwietnia 2016. Szkoły zostaną również powiadomione indywidualnie o zakwalifikowaniu do projektu.

Wszystkie pytania dotyczące „Dramatu w szkole” należy kierować do koordynatora projektu Anny Zalewskiej-Uberman (edukacja@teatrgombrowicza.art.pl; 514-538-643).

regulamin
karta zgłoszenia

Dodaj komentarz