16.12 Jubileusz 70-lecia Teatru Wybrzeże

Premiera „Wiśniowego sadu” i uroczystości związane z jubileuszem TW.

Dziś dla Teatru Wybrzeże dzień świąteczny, bo takim zwykle jest dla teatru dzień premiery, ale też to dzień przypadający prawie dokładnie w połowie między dwoma szczególnymi dla Teatru Wybrzeże datami: 20 listopada – bo przed siedemdziesięciu laty, 20 listopada 1946 odbyła się pierwsza w naszej historii premiera – i 7 stycznia, bo przed pół wiekiem, 7 stycznia 1967 261 z kolei premiera inaugurowała działalność tego gmachu.

Premierę „Wiśniowego sadu” poprzedzi jubileuszowa gala, podczas której zostaną wręczone naszym znamienitym artystom i oddanym pracownikom jubileuszowe nagrody i pamiątkowe wyróżnienia. Dzisiejszego wieczoru w górnym foyer nastąpi również odsłonięcie ufundowanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego okolicznościowej tablicy upamiętniającej pracowników naszego teatru w tym szczególnym sezonie.

Ale to nie wszystko! Premierze „Wiśniowego sadu” będzie towarzyszyło otwarcie wystawy TEATR WYBRZEŻE 1946-2016.TWÓRCY. Poświęciliśmy ją aktorom, reżyserom, scenografom, którzy szczególnie zapisali się w historii naszego teatru, poczynając od roku 1946, od Iwo Galla i wychowanków Jego Studium Dramatycznego. Już wtedy debiutowali na naszych scenach Barbara Krafftówna i Bronisław Pawlik, niebawem tutaj właśnie rozpoczynali swe kariery Kalina Jędrusik, Zbigniew Cybulski, Leszek Herdegen, Bogumił Kobiela, Stanisław Michalski, chwilę potem wszyscy podziwiali debiutujących Elżbietę Kepińską i Władysława Kowalskiego, tutaj teatralnie zaczynali Andrzej Wajda i Jerzy Goliński, rozwijali skrzydła Zygmunt Hübner, Marek Okopiński i Stanisław Hebanowski, z Wybrzeżem prawie całe swoje twórcze życie związali Marian Kołodziej i Andrzej Głowiński – im wszystkim i ich następcom, artystom ważnym, lubianym i kochanym naszą wystawę poświęcamy.

Jubileuszowej prezentacji „Wiśniowego sadu” będzie towarzyszyła prezentacja publikacji TEATR WYBRZEŻE 1946-2016. PREMIERY zawierającego kompletny spis 734 premier – od „Homera i orchidei” po „Wiśniowy sad” – z nazwiskami realizatorów, obsadami, niezbędnymi informacje topograficzne i stosownymi indeksami. Tom ten to solidne, oparte na niepodważalnych faktach sprawozdanie z siedemdziesięcioletniej działalności teatru. Niebawem opublikujemy tom drugi TEATR WYBRZEŻE 1946-2016. KRONIKA, zawierający wspomnienia, komentarze i rozbudowane przypisy do tego faktograficznego sprawozdania z tomu PREMIERY.

70 lat w Trójmieście! 50 lat na Targu Węglowym! Wybrzeże gra dla Pomorza! Do zobaczenia w Teatrze Wybrzeże w sezonie jubileuszowym 2016/2017!

Dodaj komentarz