Werdykty 25. Konkursu o Złotego Yoricka oraz 3. Konkursu SzekspirOFF

Jury 25. Konkursu na Najlepszą Polską Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz Utworów Inspirowanych Dziełami Williama Szekspira w sezonie 2017/2018, zwanym w skrócie Konkursem o Złotego Yoricka, w składzie:
prof. Jacek Kopciński
prof. Joanna Krakowska
Jacek Wakar

podjęło decyzję o nieprzyznaniu głównej nagrody Złotego Yoricka.

Finalistom tegorocznego Konkursu – Teatrowi Muzycznemu Capitol we Wrocławiu oraz Teatrowi Pieśń Kozła z Wrocławia – przyznano dwa równorzędne wyróżnienia.

Wyróżnienie dla Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu za spektakl „Makbet” w reżyserii Agaty Dudy-Gracz za plastyczno-choreograficzną koncepcję przedstawienia.

Wyróżnienie dla Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia za spektakl „Hamlet – komentarz” w reżyserii Grzegorza Brala za muzyczną interpretację „Hamleta” i wyjątkowe techniki śpiewu użyte w przedstawieniu.

Do 25. edycji Konkursu o Złotego Yoricka zakwalifikowanych zostało 16 teatrów, spośród których Dyrektor Artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku prof. Jerzy Limon oraz selekcjoner Konkursu Łukasz Drewniak wytypowali 2 finalistów.

 

SzekspirOFF

Jury w składzie: Agata Duda Gracz, Piotr Kruszczyński i Adam Nalepa, po obejrzeniu 12 spektakli w konkursie, postanowiło przyznać: 3 Nagrody i 1 wyróżnienie oraz podzielić kwotę 8 000 złotych na 4 równe części:

– Wyróżnienie zespołowe w wysokości 2 000 złotych za sprawność warsztatową
i awangardowy brak dopisania Szekspirowi czegokolwiek otrzymują aktorzy spektaklu „Dwaj panowie z Werony” Royal Academy of Dramatic Art z Londynu,

– Nagrodę w wysokości 2 000 złotych za lear’yczne wytańczenie dramatu władzy otrzymują twórcy i wykonawcy spektaklu „bless the king, nie_liryczna pieśń” Teatru Rozbark,

– Nagrodę w wysokości 2 000 złotych za całokształt i przyprawienie gęby Hamletowi otrzymują aktorzy, reżyser i scenograf spektaklu „Hamlet” z AST
im. S. Wyspiańskiego w Krakowie,

– Nagrodę w wysokości 2 000 złotych za powściągliwą wypowiedź na temat,
o którym zwykło się krzyczeć otrzymują twórcy spektaklu „Nienawiść” z Teatru Bakałarz w Krakowie.

 

W Konkursie SzekspirOFF przyznano również Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę festiwalowej gazety „Shakespeare Daily”: 

Werdykt Jury Publiczności 22. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku:

Po obejrzeniu wszystkich spektakli konkursowych Jury Publiczności w Konkursie SzekspirOFF2018 postanowiło przyznać:

Nagrodę Publiczności w wysokości 700 złotych Teatrowi Bakałarz z Krakowa za spektakl „Nienawiść”.

Uzasadnienie: Za konsekwentne budowanie dramatyzmu, oddziaływanie nastrojem i niezwykle aktualną refleksję na temat nietolerancji wobec wszelkich odmienności.

Wyróżnienie Publiczności w wysokości 300 złotych dla Accademia Teatrale di Roma za spektakl “Ryszard. Niech żyje król”.

Uzasadnienie: Za koncepcję artystyczną spektaklu i wyjątkowo plastyczne ukazanie konfrontacji zła i jego konsekwencji.

Nagroda redakcji gazety „Shakespeare Daily” w wysokości 1 000 złotych została przyznana zespołowi Unteatr z Rumunii za spektakl „Hamlet”.

Jak uzasadniają jurorzy, jest to spektakl zadziwiająco surowy, a jednak tętniący emocjami. W „Hamlecie” występuje tylko troje, wszechstronnych skądinąd, aktorów, co prowokuje do stawiania pytań o to, czy w świecie, który wyszedł z orbit, różnica między wrażliwą Ofelią, a mocno stąpającą po ziemi Gertrudą aby na pewno jest wyraźna i jednoznaczna.

Artyści z Unteatr udowadniają również, że najsłynniejszy z teatralnych monologów, „Być albo nie być” nie musi być wypowiadany przez duńskiego księcia,  by zabrzmiał poruszająco.

 


 

Uczestnicy pierwszego etapu Konkursu o Złotego Yoricka:

 1. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – ze spektaklem „Hamlet” w reż. Błażeja Peszka, premiera: 10.11.2017 r,
 2. Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – „Poskromienie Złośnicy” w reż. Anny Gryszkówny, premiera: 30.12.2017 r,
 3. Teatr Polski w Bielsko-Białej – „Miarka za miarkę” w reż. Mikołaja Grabowskiego, premiera: 25.11.2017 r,
 4. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie – „Hamlet” w reż. Magdaleny Szpecht, premiera: 07.04.2017 r,
 5. Wrocławski Teatr Lalek – „Burza” w reż. Marka Zakostelecky’ego, premiera: 30.09.2017 r,
 6. Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu – „Makbet” w reż. Agaty Dudy- Gracz, premiera: 13.10.2017 r,
 7. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie – „Wiele hałasu o nic” w reż. Andrzeja Majczaka, premiera: 15.12.2017 r,
 8. Teatr „Maska” w Rzeszowie – „Romeo i Julia” w reż. Bogusława Kierca, premiera: 25.06. 2017 r,
 9. Teatr Polski w Bydgoszczy – „Komedia Omyłek” w reż. Jean Philippe’a Selerio, premiera: 29.12.2017 r,
 10. Teatr Scena Stu w Krakowie – „Wiedźmy” w reż. Krzysztofa Jasińskiego, premiera: 21.01.2018 r,
 11. Teatr Pieśń Kozła z Wrocławia – „Hamlet – Komentarz” w reż. Grzegorza Brala, premiera: 02.07.2017 r,
 12. Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach – „Jak wam się podoba” w reż. Mai Kleczewskiej, premiera: 15.06.2018 r,
 13. Teatr Pleciuga w Szczecinie – „Tłumacz snów” wg Snu nocy letniej w reż. Alekseia Leliauski’ego, premiera: 23.04.2018 r,
 14. Teatr Miejski w Gliwicach – „Romeo i Julia” w reż. Krzysztofa Rekowskiego, premiera: 18.05.2018 r,
 15. Teatr Polonia w Warszawie – „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)” w reż. Johna Weisgerbera, premiera: 10.11.2017 r,
 16. Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie – „Szukając Romea” w reż. Klaudii Hartung-Wójciak, premiera: 14.04.2018 r.

 Z uzasadnienia werdyktu I etapu:

„Najlepsze tegoroczne realizacje szekspirowskie, zgłoszone i zakwalifikowane do Konkursu o Złotego Yoricka, czyli „Makbet” w reż. Agaty Dudy-Gracz i „Hamlet – komentarz” w reż. Grzegorza Brala, to przykłady autorskiego, osobistego czytania Szekspira. Dramaty Stratfordczyka zostają dopasowane do intymnego imaginarium reżysera, wrzucone w przepracowaną na innym materiale estetykę. Reżyser i jego wizja świata, materiał teatralny, z którego buduje ją na scenie, są na pierwszym planie, ale głos elżbietańskiego dramatopisarza wcale nie ginie. Szekspir przemawia jakby w nowych okolicznościach, z pomocą innych figur niż konwencjonalne, znane z oswojonych strategii inscenizacyjnych. I bez wątpienia jest tu cennym sojusznikiem; traktuje się go z szacunkiem, ale bez niewolniczego przywiązania do jakiegokolwiek uniwersalnego odczytania.” – pisał w podsumowaniu sezonu 2017/2018 selekcjoner Konkursu Łukasz Drewniak.