29.06-1.07 VI Ogólnopolski Festiwal Teatralny MOST

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST oraz Teatr  Miniatura zapraszają amatorskie, młodzieżowe zespoły teatralne na szóstą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego MOST.

Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje spektakle oraz uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów. Aby wziąć udział w festiwalu trzeba do 17 maja przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz płytę dvd z nagranym spektaklem.

VI Ogólnopolski Festiwal Teatralny MOST odbędzie się w dniach 29, 30 czerwca i 1 lipca 2015 r. Organizatorami Festiwalu są Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST oraz Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku.

Festiwal jest propozycją konfrontacji amatorskich zespołów teatralnych z całego kraju, na którym uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje spektakle oraz uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów. Festiwal zakończy się pokazem działań wypracowanych podczas warsztatów oraz uroczystą ceremonią wręczenia statuetek, dyplomów i nagród.

Projekt ma na celu przede wszystkim stworzenie wielowymiarowej płaszczyzny wymiany wzajemnych doświadczeń i jest propozycją bezpośredniego dialogu poprzez różnorodne formy teatralne.

Regulamin.

1. Organizatorzy festiwalu: Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST oraz Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku.

2. MOST jest festiwalem o zasięgu ogólnopolskim i nie posiada formuły konkursowej.

3. Celem festiwalu jest:

a) prezentacja i konfrontacja twórczości amatorskich zespołów teatralnych z całego kraju,

b) inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej,

c) integracja środowiska amatorskich działań teatralnych.

4. W festiwalu uczestniczyć mogą teatry instytucjonalne i pozainstytucjonalne skupiające młodzież w wieku od 14 do 25 roku życia.

5. Młodzieżowe Otwarte Starcia Teatralne odbywają się w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku w dniach 29, 30 czerwca i 1 lipca 2015 r.

6. Warunki wzięcia udziału w festiwalu:

– ze względów organizacyjnych grupa teatralna nie powinna liczyć więcej niż 25 osób + instruktor (szczegóły do ustalenia z organizatorem),

– czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 45 minut,

– ze względów technicznych organizatorzy sugerują ograniczoną ilość elementów scenograficznych (czas montażu i demontażu nie powinien przekroczyć 10 min.),

– aby wziąć udział w starciach należy do dnia 17 maja 2015 roku nadesłać płytę DVD z nagranym spektaklem wraz z kartą zgłoszenia. Ponadto kartę zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać na adres e-mail most@most-gdansk.pl w formie edytowalnej (Word).

– do udziału w festiwalu zaproszone zostaną grupy zakwalifikowane przez organizatora na podstawie nadesłanych nagrań (zastrzega się nieodsyłanie płyt). Zawiadomienia rozsyłane będą drogą elektroniczną do 24.05.2015 r. (informacja także na stronie www.most-gdansk.pl i na profilu FB),

– zakwalifikowane zespoły zostaną osobiście poinformowane o szczegółach festiwalu.

7. Każda grupa teatralna otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu oraz pamiątkową statuetkę.

8. Podczas trwania MOSTu uczestnicy będą wybierać spośród obejrzanych spektakli ich zdaniem najlepszy. Podczas ceremonii zakończenia festiwalu zostanie wręczona Nagroda Publiczności – czek o wartości 500 PLN.

9. Dyrektor Teatru przyzna dwie Nagrody Indywidualne dla najlepszej aktorki i aktora.

10. Organizator przewiduje także przyznanie nagród specjalnych (m.in. Nagroda Sponsora lub Patrona).

11. Organizatorzy zapewniają warunki sceniczne oraz pomoc techniczną zgodnie z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia (o ewentualnym braku możliwości zapewnienia środków technicznych uczestnicy będą zawiadamiani osobiście). Warunki sceniczne do wglądu na www.teatrminiatura.pl

12. Koszt przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy*:

 koszt pobytu na jednego uczestnika przeglądu wynosi 150 zł (cena uwzględnia 2 noclegi i wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) – od obiadu 29.06 do śniadania 01.07 – oraz koszty organizacyjne przeglądu**),

 koszt uczestnictwa zespołów, które nie korzystają z noclegów i wyżywienia ogranicza się do pokrycia kosztów organizacyjnych w kwocie 30 zł od osoby,

 organizator zapewnia możliwość noclegu ze śniadaniem z 28.06 na 29.06 za dodatkową opłatą ok. 40 zł od osoby,

 uczestnikom, którzy nie korzystają z noclegów organizator zapewnia możliwość wykupienia 2 obiadów i 2 kolacji (29 i 30.06) za dodatkową opłatą ok. 50 zł od osoby.

13. Akredytacje uczestnicy będą zobowiązani wpłacić do dnia 5 czerwca na konto Stowarzyszenia – szczegóły podane zostaną w piśmie powiadamiającym o kwalifikacji do festiwalu.

14. Warsztaty dla uczestników są bezpłatne – zespołom zostaną wydane dyplomy wzięcia udziału w warsztatach.

15. Karty zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 17 maja 2015 r. drogą elektroniczną na adres most@most-gdansk.pl, a także przesłać pocztą wraz z nagraniem na adres:

Miejski Teatr Miniatura

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Most

Ul. Grunwaldzka 16

80-236 Gdańsk

z dopiskiem FESTIWAL MOST

tel. 58/341-94-83

KONTAKT: Agnieszka Grewling-Stolc

tel.kom. 0-601-958-184;

e-mail: most@most-gdansk.pl

Regulamin i karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje na: www.most-gdansk.pl

plakat Festiwal MOST 2015

Dodaj komentarz