Teatr w Remizie. 9. Spotkania Teatrów Jednego Aktora w Helu

Teatr w Remizie trwa od 9 lat i jest kolejnym znaczącym znakiem  i miejscem magicznym na Półwyspie Helskim.

Festiwal już na stałe wpisał się w helski krajobraz. Takiego Teatru nie ma na świecie, to zasługa władz miasta, Ochotniczej Straży Pożarnej, Olgierda Łukaszewicza oraz życzliwości mieszkańców Helu, którzy to działanie przyjęli i zaakceptowali.

Teatr w okresie letnim istnieje i działa w czynnej REMIZIE, zatem w tym czasie TEATR przyjeżdża do mieszkańców Helu, którzy oczekują na te spotkania, a wczasowicze specjalnie planują swoje pobyty w tym czasie, kiedy działa TEATR w REMIZIE. Należy też dodać, że aktorzy też zabiegają o przyjazdy w tym czasie na Hel by spotkać się z mieszkańcami i zaprezentować swoje jednoosobowe spektakle.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Miasto funduje wstęp na spektakle i spotkania mieszkańcom oraz wczasowiczom jest to znakomity gest władz Miasta Hel. Na spektaklach jest bardzo tłoczno – zresztą nie tylko na spektaklach, ale i spotkaniach z aktorami.

W tym roku zobaczycie Państwo 5 spektakli teatralnych z udziałem wybitnych i popularnych aktorów Doroty Stalińskiej, Wiesława Komasy i Krzysztofa Gordona  oraz aktorów młodego pokolenia Joanny Wawrzyńskiej i Mateusza Nowaka. Będzie też recital balladowo-gitarowy Romana Ziemlańskiego poświęcony Bułatowi Okudżawie. Kontynuować będziemy rozmowy o wybitnych aktorach legendach polskiego teatru dziś już niestety nie żyjących o Ninie Andrycz, Zbigniewie Cybulskim i Adamie Hanuszkiewiczu. Bedą też spotkania z aktorami w Kawiarni Słoneczna.

Wiesław Geras

TEATR w REMIZIE

9. SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

HEL – lipiec – sierpień 2015

Patronat: Małgorzata Omilanowska,  minister Kultury i Dziedziectwa Narodowego, Mieczysław Struk,  marszałek Województwa Pomorskiego

PROGRAM SPOTKAŃ

13 lipca, godz. 20.00  -Dorota Stalińska  „Żmija”, Aleksy Tołstoj

15 lipca, godz. 20.00  – Mateusz Nowak “Od przodu i od tytułu”, Stanisław Miedzewski i Mateusz Nowak

20-22 lipca, godz. 20.00  – Joanna Wawrzyńska “Rajcula warzy”, Alina Moś-Kerger

27-29 lipca, godz. 20.00 – Krzysztof Gordon „Śmieszny staruszek” Tadeusz    Różewicz                                                                                                                           

3-5 sierpnia, godz. 20.00  – Wiesław Komasa, “Różewiczogranie”, Tadeusz Różewicz

10 sierpnia, godz. 20.00 – Roman Ziemlański “Kolekcjoner wspomnień”- recital

 

W plenerze na deptaku  spotkania z Dorotą Stalińską, kiermasz książek i rozmowy o bezpieczeństwie.

Wszyscy aktorzy są laureatami Międzynarodowych Festiwali Teatrów Jednego Aktora, Ogólnopolskich Festiwali Teatrów Jednego Aktora, Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora i Ogólnopolskiego Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE w Słupsku.

ROZMOWY w REMIZIE

Rozmowy o polskich aktorach prowadzi red. Tomasz Miłkowski

14, 16, 17 lipca, godz. 19.00

Tematy:

wtorek  NINA ANDRYCZ

czwartek  ZBIGNIEW CYBULSKI

piątek ADAM HANUSZKIEWICZ

KAWIARNIA SŁONECZNA

16, 21, 28, 30  lipca i 4 sierpnia  – spotkania z aktorami –  o godz. 19,oo

Do Teatru w Remizie i na spotkania z aktorami zapraszają burmistrz Miasta Helu Adam Klemens Kohnke, dyrektor Spotkań Wiesław Geras

plakat 2015

Dodaj komentarz