Teatr w Blokowisku – Scena Młodych zaprasza do współpracy

„Plama” GAK zaprasza młode zespoły teatralne do współpracy przy realizacji projektu Teatr w Blokowisku – Scena Młodych.

Projekt skierowany jest do teatrów już istniejących, które mają zrealizowane spektakle teatralne i chciałby zaprezentować je w Teatrze w Blokowisku. W ramach projektu, raz w miesiącu, w wybrany poniedziałek PLAMA GAK udostępni salę teatralną wraz z wyposażeniem i obsługą techniczną do prezentacji spektaklu oraz umożliwi przeprowadzenie próby technicznej w dniu prezentacji spektaklu. Promocja spektakli odbywać się będzie kanałami promocyjnymi Gdańskiego Archipelagu Kultury. 

Warunki techniczne sceny w „Plama” GAK – wymiary sceny: wysokość: 2,6 m, szerokość: 6 m., głębokość: 5 m. scena podniesiona ponad poziom podłogi – 0,4 m, ilość miejsc na widowni: 90. Wyposażenie techniczne; 14 reflektorów typu ADB o mocy 500 W każdy, reflektor profilowy o mocy 650 W, sterowanie światłem – pulpit ALFA 255/24 – 12 obwodów regulowanych niezależnie, odtwarzacz CD, projektor wideo. Możliwość podwieszenia scenografii, czarny horyzont.

Czekamy na zgłoszenia do 15 lutego 2015 r.

Kontakt:
marek.brand@plama.art.pl 
tel. (58) 557 42 47

 

Dodaj komentarz