Sopockie granty na projekty teatralne w 2016 roku

Rozstrzygnięto I konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki Gminy Miasta Sopotu w 2016 roku.

Wśród podmiotów, które otrzymały dotację znalazły się:

  1. Dance [SIC!] Association – 90 tys. zł na prowadzenie zajęć: Spotkania ze Sztuką Tańca IV
  2. Fundacja Teatru BOTO – kwota 55 tys. zł na projekt: Festiwal i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction 2016 oraz 30 tys. zł na BOTO dla Młodych.
  3. Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej – kwota 60 tys. zł na zadania: 22. Lato Teatralne w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej z uwzględnieniem warsztatów dla dzieci i młodzieży, warsztatów mistrzowskich oraz warsztatów dla pełnoletnich mieszkańców Sopotu.
  4. Fundacja BETWEEN.POMIĘDZY – 20 tys. zł na VII Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY
  5. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego – 12 tys. zł na XVII Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2016
  6. Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis – 10 tys. zł na Baabus Musicalis 2016
  7. „ZADBA” Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – kwota 4 tys. zł na projekt: „Teatr i muzyka drogą do radości”.
  8. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” – kwota 2400 zł na zadania: Projekt edukacyjno-teatralny dla dzieci i młodzieży do lat 18. Sopockie Spotkania Teatralne – XIV edycja.

Pełna lista: Zarządzenie Nr 427/2015

Dodaj komentarz