Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego wyróżniona przez MKiDN

W miniony czwartek w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się XX Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Nagrodę specjalną w dziedzinie kultury otrzymała Scena Lakowa im. Jana Wilkowskiego z Kwidzyna.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka to największe święto organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Nagroda została ustanowiona w 1994 roku, przez Macieja Płażyńskiego, pełniącego ówcześnie funkcję Wojewody Gdańskiego. Koncepcja jej realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Ideą konkursu jest promocja najlepszych praktyk działania organizacji pozarządowych, głównie w obszarach polityki społecznej i ochrony środowiska. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane były w kategoriach takich jak pomoc społeczna, kultura i edukacja, współpraca międzynarodowa, społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Kapituła konkursu zwraca uwagę na pomysłowość i innowacyjność, budowanie społeczności lokalnej, współpracę z wolontariuszami, społecznością lokalną oraz z innymi partnerami. Oceniana jest również działalność na rzecz ochrony środowiska.

FB Sceny Lalkowej

Wikipedia

Laureaci konkursu otrzymali symbolicznego Bursztynowego Mieczyka oraz nagrodę pieniężną. Ponadto przyznane zostały nagrody specjalne i wyróżnienia – Nagrody: Marszałka Senatu, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Pomorskiej. Dodatkowo nagrody specjalne ufundowały także Drukarnia Misiuro, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota”. Od  1999 roku inicjatywę poprzez promocję i współfinansowanie, wspiera również marszałek województwa pomorskiego wspólnie z wojewodą pomorskim, a od 2004 roku także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

95215

Dodaj komentarz