Połączenie Słupskiego Ośrodka Kultury i Młodzieżowego Centrum Kultury

Z dniem 1 lutego 2018 z mapy kulturalnej Słupska zniknęły dwie wyspy, za to pojawił się nowy kontynent. Decyzją Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 SOK i Młodzieżowe Centrum Kultury zostały połączone, tworząc nowy „Słupski Ośrodek Kultury”. SOK A.D. 2018 składa się obecnie z pięciu elementów:
– SOK – budynek przy Braci Gierymskich 1
– Ośrodek Teatralny Rondo – ul. Niedziałkowskiego 5a
– Pracownia Ceramiczna – aleja Wojska Polskiego 10a
– Emcek – ul. 3 Maja 22
– Kino Rejs – ul. 3 Maja 22
Kadra instruktorska pozostanie bez zmian, a wszystkie wymienione obiekty będą sprawować dotychczasowe funkcje. Sztandarowe imprezy SOK i Emcek – jak Dni Kultury Żydowskiej, konkurs Ośmiu Wspaniałych, Finał WOŚP, Salwa – pozostaną na stałe w kalendarium. Poszerzona baza obiektów i zasobów zostanie wykorzystana do powiększenia oferty SOK i stworzenia ulepszonej platformy pod stare i nowe wydarzenia kulturalne.

Na mocy decyzji Prezydenta Miasta Słupska, od dnia 1 lutego dyrektorem SOK została Jolanta Krawczykiewicz. Kontrakt zakłada pełnienie tej funkcji przez najbliższe siedem lat.

Celem statutowym SOK jest „wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania, prowadzenia i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Miasta Słupska”. 65 lat wspaniałej historii, celebrowane w 2018, zobowiązuje do wytężonych starań, a decyzja RM i Prezydenta o połączeniu głównych placówek kulturalnych w jeden silny organizm to znakomity ruch, który przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom Słupska stabilnej platformy spotkań na styku kulturalnej edukacji i rozrywki.

Podstawa prawna:
http://bip.sok.slupsk.pl//pliki/DZ_URZ_WOJ_2018_196_uchwala_nr_XLVI_629_17.pdf – uchwała Rady Miasta, dotycząca połączenia SOK i MCK

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/28492.html – zarządzenie Prezydenta Miasta odnośnie powołania Jolanty Krawczykiewicz na stanowsko dyrektora SOK

Dodaj komentarz