Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji Windowisko ogłasza regulamin

Windowisko 2016 odbędzie się w Teatrze Miejskim Miniatura w Gdańsku w dniach 21-22 października.

REGULAMIN
1. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji WINDOWISKO 2016 odbędzie się w Teatrze Miejskim Miniatura w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 16, w dniach 21-22 października 2016r.
2. Festiwal WINDOWISKO to prezentacje małych form teatralnych. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 60 min. ( Czas montażu i demontażu do 40 minut).
3. W festiwalu mogą brać udział teatry realizujące spektakle oparte na tekstach autorskich, własnych lub napisanych dla teatru oraz teatry realizujące swoje spektakle w oparciu o teksty niesceniczne (proza, publicystyka, poezja).
4. Z udziału w festiwalu wyłączone są kabarety, teatry ruchu, pantomimy, tańca oraz teatry realizujące repertuar dla dzieci.
5. Do udziału w WINDOWISKU zespoły są kwalifikowane przez radę artystyczną po nadesłaniu: wypełnionej karty zgłoszenia, scenariusza oraz płyty z zarejestrowanym spektaklem (CD, DVD).
6. Zgłoszenia należy przesłać na adres: WINDA – Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, 80–406 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zespołów bez oglądania płyty CD/DVD z nagranym spektaklem.
8. Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu WINDOWISKO zostaną poinformowane do 25 września 2016 r.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów w czasie festiwalu.
10. Festiwal ma charakter otwarty dla publiczności.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych powstałych w czasie trwania festiwalu.
12. Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.
13. Organizatorzy nie odsyłają scenariuszy spektakli.
14. Prezentacje odbędą się w Teatrze Miniatura, który dysponuje dwoma scenami. Sala Prób , Sala Kameralna.
15. Organizatorzy nie zapewniają elementów scenograficznych.
16. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać wszystkie informacje.
17. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
18. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z pobytem oraz przyjazdem zakwalifikowanych zespołów.
19. Festiwal ma charakter konkursowy.
20. Zespołom zakwalifikowanym do udziału w festiwalu organizatorzy zapewniają: Identyfikatory, Materiały reklamowe festiwalu WINDOWISKO 2016 (plakat, program) Udział w imprezach towarzyszących. Nocleg na czas trwania festiwalu od 21 do 23 października.
21. Przedstawienia oceniać będzie trzyosobowe jury, złożone z wybitnych przedstawicieli świata teatru.
22. Jury przyzna nagrody finansowe, osobom fizycznym, ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych spektakli tej edycji.
23. Przewidywana wysokość nagród to: Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – Grand Prix 4.000 PLN, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska – Gdańskie Stypendium Teatralne w wysokości 8.000 PLN dla najlepszego reżysera festiwalu, Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury w wysokości 2.000 PLN dla najlepszego aktora/aktorki.
24. Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, wyłoni laureata lub laureatów konkursu.
25. Posiedzenie jury będzie zamknięte dla publiczności i teatrów biorących udział w konkursie.
26. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania Grand Prix i podzielenia nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na dwie nagrody pomiędzy twórców najlepszych spektakli.
27. Teatr zakwalifikowany do udziału w festiwalu zobowiązuje się do wydelegowania osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu w dniu uroczystego zakończenia festiwalu. W przypadku braku takiej osoby, teatr pokrywa koszty związane z odebraniem ewentualnego wyróżnienia.
28. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
Kontakt: Winda – Gdański Archipelag Kultury ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk tel. (058) 344 90 53, fax. 344 77 93 mail: winda@gak.gda.pl www.winda.gda.pl www.windowisko.pl
koordynator artystyczny festiwalu:
Tomasz Kobiela
Kontakt: tomasz.kobiela@gak.gda.pl, tel: 501 383 508

Dodaj komentarz