Leszek Bzdyl dyrektorem artystycznym wrocławskiego Teatru Pantomimy

Leszk Bzdyl od 1 marca obejmie stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Pantomimy we Wrocławiu. Od 1 lutego dyrektorem naczelnym Wrocławskiego Teatru Pantomimy jest Olga Nowakowska. Jej kadencja przewidziana jest do końca 2025 roku. Nowakowska zapowiedziała, że do programu teatr chce włączyć spektakle poszukujące nowego języka wyrazu w teatrze ruchu i przedstawienia realizowane w przestrzeni miejskiej.

Studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1987-1990 współpracował z Wrocławskim Teatrem Pantomimy, następnie, w latach 1990-1992, z Teatrem Ekspresji Wojciecha Misiury.

Od 1993 wraz z Katarzyną Chmielewską prowadziTeatr Dada von Bzdülöw.