Festiwal teatralny „Scena wolności” – Słupsk 20-23.09

W związku z rokiem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości  Miasto Słupsk i Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku postanowiły zorganizować festiwal teatralny pod hasłem „Scena wolności”. Impreza będzie miała formę przeglądu konkursowego i odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 roku. W ramach festiwalu chcemy zaprezentować lokalnej publiczności wybrane przedstawienia teatrów dramatycznych z całej Polski, które w sposób szczególny dotyczą sytuacji społecznej w otaczającym nas świecie – zarówno dzisiaj jak i na przestrzeni ostatnich stu lat. Spektakle, które pokazują rolę jednostki wobec zmian politycznych i społecznych niezależnie od ceny, jaką trzeba było zapłacić za szeroko rozumianą wolność. Festiwalowi towarzyszyć będą działania okołoteatralne – wystawy, koncerty, imprezy, panele dyskusyjne, funkcjonować będzie klub festiwalowy a cała impreza zakończy się uroczystą galą z wręczeniem nagród – Bursztynowych niedźwiedzi (wzorowanych na neolitycznej figurce znalezionej ponad wiek temu w okolicy Słupska). Przedstawienia biorące udział w przeglądzie zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń. Jury złożone z krytyków i działaczy teatralnych przyzna nagrody najlepszemu spektaklowi festiwalu (20 000 zł), najlepszej aktorce (5 000 zł) i najlepszemu aktorowi (5 000 zł). Swojego zwycięzcę będzie też mogła wyłonić festiwalowa publiczność.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest idealną okazją do zastanowienia się nad kondycją naszego społeczeństwa i pokazania nowoczesnej formy patriotyzmu. Przez cztery dni festiwalu będziemy językiem kultury i otwartej dyskusji wspólnie z wszystkimi uczestnikami i odbiorcami naszych działań patrzeć na ostatnie sto lat naszej historii. Historii kraju, który poprzednie 123 lata przetrwał właśnie dzięki kulturze. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa – zarówno widzów jak i artystów, do wzięcia udziału w naszej imprezie. Jestem przekonany, że deski Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku staną się jesienią tego roku, również dzięki Państwu, prawdziwą sceną wolności!

Dominik Nowak, Dyrektor Nowego Teatru

 

REGULAMIN

1. Organizatorem Festiwalu jest Miasto Słupsk i Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku. Dyrektorem Artystycznym Festiwalu jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

2. Festiwal odbędzie się w dniach 20 – 23 września 2018 roku na Dużej i Małej Scenie Nowego Teatru. Organizator przewiduje też możliwość prezentacji spektakli w innych przestrzeniach na terenie miasta Słupska.

3. Celem Festiwalu jest prezentacja spektakli dramatycznych, które w sposób szczególny dotyczą sytuacji społecznej w otaczającym nas świecie – zarówno dzisiaj jak i na przestrzeni ostatnich stu lat. Poszukujemy przedstawień, które w szeroko pojęty sposób pokazują rolę jednostki wobec zmian politycznych i społecznych zachodzących w Polsce.

4. Festiwal ma formułę konkursu. Dyrektor Festiwalu powoła Jury złożone z krytyków i działaczy teatralnych (od 3 do 5 osób), które przyzna nagrody najlepszemu spektaklowi festiwalu (20 000 zł), najlepszej aktorce (5 000 zł) i najlepszemu aktorowi (5 000 zł). Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publiczno-prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach Festiwalu zostanie również przyznana nagroda publiczności (niefinansowa) dla spektaklu, który zyska największą sympatię widzów. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość innego podziału nagród lub wyłonienia innych kategorii.

5. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu mogą składać profesjonalne publiczne i niepubliczne teatry dramatyczne i zespoły teatralne.

6. Zgłoszenie spektakli odbywa się poprzez przesłanie wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@nowyteatr.pl karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 roku.

7. O zakwalifikowaniu poszczególnych spektakli decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Lista zakwalifikowanych spektakli zostanie ogłoszona do 31 maja 2018 roku. Organizator Festiwalu zastrzega sobie możliwość zaproszenia spektakli spoza zgłoszonych przedstawień.

8. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

9. Koszty związane z udziałem wybranych Teatrów w Festiwalu będą przedmiotem negocjacji między Organizatorem a poszczególnymi podmiotami.

10. Rozstrzygnięcie Festiwalu oraz wręczenie nagród odbędzie się 23 września 2018 roku po ostatniej prezentacji konkursowej i posiedzeniu jury.

11. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu Festiwalu.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

Administracja Teatru:

ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk

Duża i Mała Scena:

ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

sekretariat: +48 59 846 70 00, sekretariat@nowyteatr.pl

www.nowyteatr.pl