Solo Dance Contest – do 24.03 nabór do konkursu

Klub Żak w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs Solo Dance Contest 2016 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance/contemporary ballet).

Międzynarodowy Konkurs Solo Dance Contest 2016 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Konkurs skierowany jest do artystów-tancerzy z krajów europejskich i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego w Europie.

W konkursie mogą uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance/contemporary ballet) z krajów europejskich, o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze posiadający obywatelstwo kraju europejskiego. Do konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2014 a 30 marca 2016 lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 24 marca 2016 (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie Gdańskiego Festiwalu Tańca – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Klubu Żak).

Preselekcja i finałowa część Konkursu Solo Dance Contest 2016 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca 2016 w terminie 8-12.06.2016. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 6 tancerzy. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola.

Zgłoszone sola będą oceniane przez 5 (lub 3) osobowe międzynarodowe jury. Jury dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do jury Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 11 marca 2016 na stronie internetowej gdanskifestiwaltanca.pl. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, za oryginalność, za świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii. W konkursie przewidziano 3 nagrody: I nagroda – 3.000 Euro, II nagroda – 2.000 Euro i III nagroda – 1.000 Euro.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plan oświetlenia scenicznego znajdują się na stronie Gdańskiego Festiwalu Tańca.  Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres:gft@klubzak.com.pl.

Dodaj komentarz