35 lat na scenie Marka Branda

Termin: 27.02.2019, godz. 19.00
Miejsce: Klub Plama
Wydarzenie ma charakter zamknięty

Benefis Marka Branda – 35 lat na scenie. Podczas wydarzenia Nagrodę Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury jubilatowi wręczy pełniąca funkcję prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Marek Brand to teatrolog, reżyser, aktor, prozaik i dramaturg. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Z teatrem związany jest od 1984 roku. Pomysłodawca i kierownik artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Autorskich i Adaptacji „Windowisko” w latach 1999–2003, realizowanego przez Windę GAK. Współrealizował Spotkania Trójmiejskich Teatrów Niezależnych. Współrealizator i koordynator projektu „teatr Zajechał” w latach 2004–2007 w Sopockiej Scenie Off de Bicz. A to nie wszystko. Brand jest również pomysłodawcą Festiwalu Monodramu „Monoblok”, realizowanego od 2010 w klubie Plama Gdańskiego Archipelagu Kultury. Jest też prezesem Fundacji Kultury Zbliżenia, która od 2014 roku aktywnie działa na rzecz przybliżania tradycji i kultury mniejszości narodowych. Od 2013 jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zbliżenia”.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury to wyróżnienie przyznawane od 1999 roku za osiągnięcia artystyczne, za upowszechnianie kultury i ochronę jej dóbr. Jej przyznanie zazwyczaj uświetnia jubileusze i ważne daty. Zgłaszać kandydatów do nagrody w naborze ciągłym mogą: stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska, instytucje kulturalno-edukacyjne działające na terenie Gdańska, szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska, radni Miasta Gdańska, Komisja Nagrody, Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. W zeszłym roku przyznano 45 nagród.

Foto. Za: Festiwal Kultury Zbliżenia