Do 31.07 Konkurs na sztukę teatralną „Demokracja. Nie tylko dla dorosłych”

Wspólnie z fundacją MiastoKreacja czekamy na wasze prace na konkurs na sztukę teatralną dla dzieci lub młodzieży o wartościach demokratycznych. Prace należy nadsyłać do 31 lipca tego roku (decyduje data stempla pocztowego).

Oceni je jury w składzie: Anna Czekanowicz-Drążewska, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Jakub Roszkowski, Zbigniew Rudziński, Romuald Wicza-Pokojski oraz Agnieszka Kochanowska (sekretarz jury). Jury wybierze od 3 do 5 sztuk finałowych, które zostaną przedstawione w formie czytań towarzyszących ogłoszeniu wyników konkursu. Z tych sztuk zostanie wybrana jedna, która otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 zł brutto.

Regulamin konkursu i oświadczenie można pobrać poniżej. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres agnieszka.kochanowska@teatrminiatura.pl.

—–
Przywykliśmy sądzić, że wartości demokratyczne, przyjęte i uznane podstawowe zasady aksjologiczne – wolność, równość, sprawiedliwość, pluralizm, tolerancja, praworządność oraz szacunek dla praw obywatelskich – na których oparte jest demokratyczne sprawowanie władzy, są nie tylko powszechnie znane w naszym kręgu kulturowym, ale także praktykowane. Obecne przemiany świata, gdzie coraz częściej odchodzi się od owych podstawowych wartości, skłaniają nas do podjęcia działań skierowanych do najmłodszych obywateli naszego społeczeństwa, które nie tylko pozwolą im na uświadomienie i zweryfikowanie swojego rozumienia demokracji, ale staną się swoistym laboratorium, które wyzwoli nową energię w budowaniu świadomego, aktywnego obywatela.

W przekonaniu, że to teatr jako miejsce spotkania i budowania wspólnoty jest najznakomitszym polem dialogu, postanowiliśmy zainspirować twórców do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest stworzenie opowieści scenicznej o wartościach, jakie tkwią w demokracji.

Dodaj komentarz