26.10 Makroznaczenie mikrokultury. Spotkanie #1

Termin: 26.10.2017, godz. 19.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej
Wstęp wolny

Zapraszamy na rozmowę o przyszłości oddolnej działalności kulturalnej pomiędzy Anną Szynwelską, Iwoną Woźniewską, Andrzejem Stelmasiewiczem i Arturem Celińskim.

O czym będziemy debatować?

W jaki sposób system wsparcia ze środków publicznych wpływa na jakość kultury tworzonej przez przez środowisko twórców i animatorów działających poza instytucjami kultury? Co pomaga w rozwoju? Co podcina skrzydła?

Podczas pierwszego spotkania w ramach projektu „Makroznaczenie Mikrokultury” chcemy spotkać się w gronie twórców reprezentujących różne formy organizacji działalności kulturalnej i zrobić krok do przodu w toczącej się wielu miastach dyskusji o rozwoju miejskiej kultury. Nie chcemy rozmawiać o tym, jak dzisiaj jest źle/dobrze, ale zastanowić się, co będzie dla nas ważne w najbliższej przyszłości i na jakie wyzwania musimy się wszyscy przygotować.

Koncentrujemy się na kulturze tworzonej poza instytucjami kultury, bo wierzymy, że jest ona źródłem najciekawszych inspiracji. Dlatego zapytamy naszych gości o to, co dzisiaj w tej kulturze najciekawsze. Wstępem do naszej debaty będą nie tylko wnioski z dotychczasowych badań DNA Miasta (zebrane np. w tekście „Trzy modele wsparcia” / http://bit.ly/2aNItb8), ale również wyniki ankiety online, którą na ten temat przeprowadzamy właśnie w Gdańsku (http://bit.ly/ankietagdansk)

Co jest celem naszego projektu:

Gdańsk jest miastem, które jasno daje do zrozumienia, że kultura to nie tylko działalność instytucji kultury. „Kultura może się dziać zawsze i wszędzie” – czytamy w uchwalonym na początku tego roku Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Jednocześnie, jak pokazała diagnoza przygotowana podczas prac nad tym dokumentem, panuje przekonanie, że obecnie stosowane mechanizmy wspierania działalności kulturalnej (w tym artystyczne) w Gdańsku są niewystarczające.

Jak jest i jak powinno być – tym zajmiemy się realizując projekt „Makroznaczenie mikrokultury”. Skupimy się zależnościach między jakością systemu wsparcia a jakością wydarzeń i działań kulturalnych tworzonych przez środowisko twórców i animatorów działających poza instytucjami kultury. Stworzymy warunki do konstruktywnej rozmowy o kulturze pozainstytucjonalnej i sposobach wspierania jej ze środków publicznych.

Zaczynamy od analizy danych (wyników konkursów, programów stypendialnych itd.) oraz ankiety, do której wypełnienia zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w gdańską kulturę dziejącą się poza instytucjami – twórców, animatorów, członków organizacji pozarządowych.

W naszym projekcie kluczowi są twórcy pozainstytucjonalni – to z myślą o nich i dla nich realizujemy to działanie. Dlatego też najważniejszym etapem projektu będą warsztaty
i publiczne dyskusje z przedstawicielami tej grupy twórców kultury. Chcemy wspólnie porozmawiać o ich kondycji, perspektywach na przyszłość i barierach utrudniających rozwój. Pierwszą okazją do tego będzie publiczna debata i warsztaty, które odbędą się 26 października br.

Chcemy też wspólnie zastanowić się, jak powinno wyglądać modelowe wsparcie w przyszłości, kto powinien być jego głównym beneficjentem i jakie będą się wiązały z tym prawa i obowiązki. Efektem programu będzie zestaw wspólnie wypracowanych rekomendacji skierowanych nie tylko do władz miasta, ale również do grona twórców pozainstytucjonalnych

Działania wspiera Instytut Kultury Miejskiej, a projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Dodaj komentarz