24.03 Międzynarodowa debata Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture w GTS

Spotkanie międzynarodowej Sieci Menedżerów Kultury Oracle i publiczna debata „Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture” w Gdańsku 

W dniach 22-24 marca 2018 w Gdańsku odbędzie się spotkanie menedżerów kultury z 49 krajów świata. Wezmą oni udział w międzynarodowym seminarium, warsztatach oraz otwartej debacie pod hasłem „Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture”. Odwiedzą też gdańskie instytucje kultury i zwiedzą miasto. Spotkanie będzie okazją do wspólnych rozważań nad współczesnymi znaczeniami wolności w różnych dziedzinach życia – społecznej, politycznej a także prywatnej.

Organizatorami wydarzenia są Oracle Cultural Network w Brukseli i Fundacja Theatrum Gedanense, we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Instytutem Kultury Miejskiej oraz Europejskim Centrum Solidarności.

Zapraszamy na otwartą międzynarodową debatę „Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture”, która odbędzie się 24 marca 2018 o godz. 10:00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach spotkania Sieci Menedżerów Kultury Oracle w Gdańsku.

W debacie udział wezmą: Jean Pierre Deru, Mary Ann De Vlieg, Michał Merczyński, Paweł Potoroczyn, Jan Klata oraz Anda Rottenberg.

Debata tłumaczona będzie na język angielski i polski. Wstęp na debatę jest wolny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Oracle Cultural Network to międzynarodowa sieć menedżerów kultury, założona w 1992 roku w Atenach. Organizacja zrzesza absolwentów studiów „European Diploma in Cultural Project Management” – na dzień dzisiejszy liczy 467 członków z 49 krajów. Siedziba sieci znajduje się w Brukseli. Jednak Oracle to coś więcej, niż tradycyjnie rozumiana sieć. To dynamicznie rozwijająca się społeczność indywidualnych operatorów kultury z całego świata, którzy pracują nad wzmacnianiem międzynarodowej współpracy poprzez rozwój i tworzenie wspólnych projektów kulturalnych w Europie i Afryce. Co roku spotykają się w innym kraju świata, aby porozmawiać o najbardziej palących problemach dotyczących współczesnej kultury i sztuki. Do Gdańska przedstawiciele sieci Oracle przyjadą, aby wspólnie zastanowić się nad tematem wolności w kulturze. Tytułem tegorocznego spotkania jest „Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture”.

„W świecie, w którym mass media i Internet odgrywają tak wielką rolę w sektorze kreatywnym i w edukacji przyszłych pokoleń; w realiach, w których nasze działania często podlegają auto-cenzurze, menedżerowie kultury mają możliwość i obowiązek głębokiej dyskusji, aktywnego namysłu nad tym, czy i w jaki sposób sztuka może wpływać na rzeczywistość i czy istnieją granice wolności w kulturze. Widzimy palącą potrzebę, aby o tym porozmawiać. Właśnie teraz. Właśnie w Gdańsku.” – mówią Organizatorzy spotkania.

Główne obszary problemowe:

  • Wolność sektora kultury i jego autonomia (z uwzględnieniem przestrzeni, w których właśnie autonomia mogłaby stanowić potencjał rozwoju nowych obszarów działalności)
  • Odpowiedzialność menedżera kultury (wobec swojej instytucji, miasta, kraju i wobec samego siebie i swoich przekonań),
  • Cenzura – typy i rola cenzury w realiach pracy menedżera i odbioru sztuki przez widzów (uwzględniając również autocenzurę),
  • Wolność sztuki, artystów i menedżerów kultury w obliczu realiów wolnego rynku, kultury masowej oraz polityki.

Do udziału zapraszamy lokalnych operatorów kultury, pracowników instytucji kultury, artystów, ludzi zainteresowanych przyszłością sektora kreatywnego.

Zachęcamy do zapisania się i wzięcia udziału (aktywnego lub biernego) w Międzynarodowym Seminarium i Giełdzie Pomysłów poświęconym zagadnieniom Wolności w Kulturze, które odbędzie się 23 marca w godzinach 9.30- 13.00 w Europejskim Centrum Solidarności.

Będzie to doskonała okazja, aby poznać operatorów kultury z całego świata,  także nawiązać realną współpracę. Istnieje możliwość zaprezentowania swoich własnych projektów oraz propozycji przyszłych działań, a także znalezienia partnerów do realizacji swojego projektu, związanego z szeroko pojętym tematem wolności.

Otwarta debata publiczna „Wolność Kultury/Freed(o)m of Culture” odbędzie się 24 marca w godzinach 10:00-12:00 we foyer Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Debata wchodzi również w program Festiwalu Europejski Poeta Wolności, organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej.

Seminarium, Giełda Pomysłów, Warsztaty oraz spotkanie po Debacie – wymagają wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCJ3u2oxLudJBr6-Kbry3KlaR1hw2B4CqSEW4udJgJjxju0Q/viewform?usp=sf_link

Językiem wykładowym Seminarium, Giełdy Pomysłów oraz Warsztatów jest j. angielski. Ilość miejsc na te wydarzenia jest ograniczona. Udział w seminarium i warsztatach jest bezpłatny.

Dodaj komentarz