19-22.05 IV Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca „Otwórz oczy”

Teatr Rondo w Słupsku zaprasza na IV Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca „Otwórz oczy”.

Termin: 19-22.05.2016 r.
Miejsce: Teatr Rondo

FB

Ideą festiwalu jest stworzenie przestrzeni dla twórców teatrów tańca i publiczności do wspólnego spotkania, dialogu idei i twórczej wymiany pomysłów. Spektrum prezentowanych zjawisk teatralnych zostanie dobrane tak aby podkreślić bogactwo, różnorodność i wielogłosowość środowiska alternatywnych teatrów tańca. Zgłoszenia można przesyłać do 4 maja br.

Karta zgłoszenia
Regulamin

Regulamin festiwalu:
• Spektakle mogą trwać do 45 minut, których montaż i demontaż nie może przekraczać 10 minut.
• Uczestnicy festiwalu muszą mieć powyżej 17 lat.
• Jurorem będzie osoba związana w teatrem tańca.
• Kwalifikacja spektaklu do udziału w konkursie odbędzie się na podstawie przesłanych płyt DVD z zapisem proponowanych spektakli lub linku internetowego na adres g.keller@sok.slupsk.pl . Uczestnicy otrzymają informacje do 6 maja o zakwalifikowanych spektaklach.

• Wszelkie efekty specjalne wykorzystywane podczas prezentacji muszą być wcześniej uzgodnione z organizatorem.
• Kolejność prezentacji oraz ich miejsce ustala organizator.
• Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Nie zapewnia się elementów scenograficznych, instrumentów ani sprzętu specjalistycznego.
• Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów w dniu ogłoszenia werdyktu.
• Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani wyżywienia, uczestnicy otrzymają propozycję bazy noclegowej.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji.
• Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo do rozstrzygania kwestii spornych nie ujętych w regulaminie przysługuje organizatorom.

Kartę zgłoszenia oraz płytę DVD z zapisem spektaklu należy przesłać pocztą na adres Teatr Rondo ul. Niedziałkowskiego 5a 76-200 Słupsk lub link internetowy na adres g.keller@sok.slupsk.pl.

ww

Dodaj komentarz