14-17.07 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2016

Tegoroczna XX edycja Festiwalu FETA odbędzie się na Starym Przedmieściu i Dolnym Mieście w Gdańsku.

Termin: 14-17.07.2016 r.
Miejsce: Gdańsk: Stare Przedmieście, Dolne Miasto
Bilety: wstęp wolny

FB

FETA jest jednym z największych, znaczących i cenionych plenerowych festiwali teatralnych w Polsce i tej części Europy, umożliwiającym mieszkańcom Gdańska i turystom poznanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze plenerowym i teatrze tańca, zarówno polskim, jak i światowym. Dodatkowo jest festiwalem unikatowym w skali kraju, dbającym o zachowanie tradycyjnej formuły koncentrując się na prezentacji teatru ulicznego oraz plenerowego.

W dniach 14-17.07.2016 r. odbędzie się XX edycja Festiwalu FETA. Festiwal ma na celu poszerzenie możliwości poznania najbardziej wartościowych i różnorodnych zjawisk teatru ulicznego oraz teatru plenerowego reprezentowanego przez grupy z całego świata oraz podtrzymanie zanikającej formy tradycyjnego festiwalu teatru ulicznego w Polsce.

FETA jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Gdańsku i stanowi odpowiedź na potrzeby jego mieszkańców, a jednocześnie przyciąga widzów z całej Polski i ze świata. Stanowi niepowtarzalną okazję zapoznania się z twórczością teatralną na światowym poziomie oraz rozpoznania kondycji współczesnego polskiego i światowego teatru ulicznego, plenerowego i teatru tańca oraz sztuk performatywnych. FETA wyróżnia się na tle polskich festiwali teatrów ulicznych, jako festiwal skupiający się na meritum, starający się utrzymać tradycyjną formułę stricte teatralnej sztuki ulicznej, realizując idee edukacyjne i popularyzatorskie. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach zadania jest darmowy, a program przygotowany jest z myślą o wszystkich grupach wiekowych i społecznych, dzięki czemu dociera nawet do widza wcześniej nie uczestniczącego w kulturze.

Co roku organizatorzy festiwalu przedstawiają szerokie spektrum prezentacji artystycznych, zapraszając artystów i grupy teatralne z kilkunastu krajów świata, dając jednocześnie możliwość zaprezentowania się artystom lokalnym. Od największych gwiazd teatru ulicznego po jeszcze nieznanych szerokiej publiczności, ale uzdolnionych artystów młodego pokolenia. Od kameralnych duetów tanecznych wykorzystujących jedynie własne ciało i zastaną przestrzeń, po spektakularne widowiska plenerowe, odbywające się np. na wodzie. Od zespołów czerpiących z tradycji swojego kraju, po tych prezentujących tradycyjny teatr uliczny. Rokrocznie prezentowane są także widowiska wpisujące się w najnowsze trendy światowego teatru ulicznego, wykorzystujące nowatorskie techniki m.in. taniec wertykalny, czy bardzo cenione przez publiczność i ukazujące nowy sposób spojrzenia na znaną przestrzeń spektakle typu site-specific.

W 2016 r. FETA powróci na teren bastionów i Starego Przedmieścia w Gdańsku w ramach kontynuacji programu rewitalizacji społecznej realizowanej przez Festiwal Feta w latach 2009 – 2013. W przyszłym roku z uwagi na rozmiar i popularność festiwalu, zapotrzebowanie na teren, jak również potrzebę rewitalizowania kolejnej społecznie zmarginalizowanej dzielnicy Gdańska, festiwal zasięgiem obejmie też teren Dolnego Miasta, na którym w czasie kilku ostatnich lat trwała modernizacja i restauracja architektonicznej tkanki miejskiej.

W ciągu 4 dni festiwalu odbędzie się ponad 42 spektakli, w których weźmie udział ok. 40 000 widzów. Głównym rezultatem zadania będzie poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat najbardziej wartościowych i różnorodnych zjawisk teatru ulicznego i teatru tańca z całego świata. FETA, będąca projektem przede wszystkim artystycznym, ale także społecznym, uczy odbioru sztuki i kształtuje cenny model udziału w kulturze. Widzowie festiwalu nabywają lub zwiększają kompetencje z zakresu języka teatru.

XX edycja festiwalu FETA odbędzie się w dwóch dzielnicach Gdańska obejmując dużo większy obszar miasta niż w latach ubiegłych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu będą mogły zostać zaproszone jedne z najlepszych teatrów plenerowych prezentowanych w mijającej dekadzie wraz z najcenniejszymi produkcjami współczesnego teatru ulicznego, m.in. Antagon theaterAKTion (Niemcy), czy Kumulus (Francja).

ww

Dodaj komentarz