14.04 Debata publiczna: Dziedzictwo Kulturowe Dawnych Terenów Stoczni

Termin: 14.04.2018, godz. 10.00-16.00
Miejsce: Sala BHP Gdańsk

Podstawowym celem spotkania i debaty jest kompleksowe zaprezentowanie i podsumowanie rozproszonych fragmentów cennej wiedzy na temat wartości kulturowych Stoczni Gdańskiej oraz ich skuteczniejszej ochrony, wygenerowanej w różnym czasie i różnymi metodami, przez różne osoby, środowiska oraz formalne instytucje i organizacje. Najbardziej charakterystyczną cechą tych działań, był ich dialogiczny i partycypacyjny, jak również niezależny i często buntowniczy charakter, co w piękny sposób łączy je z solidarnościową tradycją tego miejsca (czyli z definicji UNESCO, jest również niematerialnym dziedzictwem Solidarności). Prezentacje przybliżą również ogólną ocenę dotychczasowych, zróżnicowanych działań związanych z rolą dziedzictwa kulturowego w procesie przekształceń terenów postoczniowych w Gdańsku, w świetle rzetelnej wiedzy konserwatorskiej, jak również intuicji i oczekiwań społecznych w tym zakresie.

Więcej o wydarzeniu
Partnerami w realizacji tego spotkania są Instytut Sztuki Wyspa oraz Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej.