12-17.05 Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY

O FESTIWALU

BETWEEN.POMIĘDZY jest piątą edycją międzynarodowego festiwalu poświęconego związkom literatury i teatru, organizowanego od 2010 roku przez Uniwersytet Gdański oraz Urząd Miasta Sopotu, we współpracy m.in. z Fundacją Sztuki Un Gusto A Miel, Towarzystwem Przyjaciół Sopotu, Teatrem Szekspirowskim, Teatrem Wybrzeże, Zatoką Sztuki, Teatrem Polskiego Radia, Wydawnictwem Maski, kwartalnikiem „Tekstualia” i dwumiesięcznikiem literackim „Topos”. Organizację festiwalu koordynuje fundacja BETWEEN.POMIĘDZY. Festiwal jest wydarzeniem interdyscyplinarnym o charakterze popularnonaukowym, w którego organizację zaangażowanych jest wiele podmiotów z dziedziny sztuki, kultury i nauki na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Temat wiodący tegorocznego festiwalu wskazuje na poszukiwania źródeł, początków ze świadomością, że właśnie poprzez przeszłość postrzegamy „naszą współczesność”. Chcemy przyjrzeć się podejmowanym nieustannie próbom otwierania nowych perspektyw oraz kształtowania nowych sposobów rozumienia świata. Podczas festiwalu skupiamy się przede wszystkim na współczesnej literaturze szkockiej oraz dokonaniach Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.  Podczas festiwalu pobrzmiewają echa dyskusji podjętych w latach ubiegłych.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Organizowane podczas festiwalu spotkania autorskie to doskonała okazja by spotkać krajowych i zagranicznych poetów, prozaików, tłumaczy, podróżników oraz twórców teatralnych. Tak jak w ubiegłych latach przygotowaliśmy cały szereg tego rodzaju spotkań. W 2014 roku bardzo ważną rolę odgrywają twórcy ze Szkocji, co związane jest ze zbliżającym się referendum niepodległościowym. W ostatnich dekadach kultura szkocka przechodzi gruntowne przemiany, zarysowując – niezależnie od politycznego wyniku referendum – perspektywę otwarcia na nieznane i nieprzewidywalne. Nasze zaproszenie przyjęli: Neal Ascherson, Alan Spence, Alan Riach, Elizabeth Burns, Helen Lynch, Christoph Heyl,  jak również twórcy krajowi: Stefan Chwin, Olga Kubińska, Ludwika Włodek i Włodzimierz Pawluczuk.

 

BETWEEN.GARDZIENICE

Jednym z ważniejszych wydarzeń festiwalu jest rezydencja Ośrodka Praktyk Teatralnych GARDZIENICE. Odbywająca się po raz pierwszy w Trójmieście wielostronna prezentacja twórczości i działań światowej sławy teatru obejmować będzie spektakl Ifigenia w A… oraz Oratorium Pytyjskie. Najnowsze dzieło Gardzienic pokazywane będzie w wyjątkowej przestrzeni Kościoła Świętego Jana w Gdańsku. Ponadto, będzie można dowiedzieć się o warsztacie twórców podczas wykładu Włodzimierza Staniewskiego, połączonego z prezentacjami aktorskimi oraz projekcjami nagrań dokumentalnych. Przewidywany jest również pokaz archiwalnego nagrania przedstawienia Żywot protopopa Awwakuma, oraz kameralna opowieść o działalności teatru. Warto podkreślić, że w swej ponad trzydziestopięcioletniej historii, Gardzienice gościć będą w Trójmieście po raz pierwszy. Zaproszenie na tegoroczną edycję festiwalu związane jest ściśle z jego wiodącym tematem: poszukiwaniem źródeł oraz konfrontowaniem ich ze współczesnością.

Bilety na spektakle Gardzienic do nabycia w kasach Teatru Wybrzeże.

 Zobacz więcej

BETWEEN.EDUKACJA

Edukacja stanowi integralną część działań proponowanych przez BETWEEN.POMIĘDZY. Organizowane we współpracy z konkretnymi szkołami
i instytucjami kultury warsztaty, wykłady i spotkania autorskie odbywają się przez cały rok i kierowane są do gimnazjalistów oraz licealistów, jak również do wszystkich zainteresowanych literaturą i teatrem. Również podczas samego festiwalu proponujemy wykłady i warsztaty o charakterze edukacyjnym.

 

BETWEEN.BECKETT

Twórczość Samuela Becketta to ważny punkt odniesienia dla wszystkich działań BETWEEN.POMIĘDZY. Od samego początku zapraszamy do dyskusji: tłumaczy, światowej sławy znawców oraz artystów zajmujących się Beckettem. Równie ciekawi jesteśmy jednak tego, w jaki sposób artystyczne nowatorstwo Becketta przyjmują współcześni czytelnicy i widzowie. Od pięciu lat porównujemy różnorodne – niejednokrotnie komplementarne, ale i rozbieżne – sposoby odczytywania twórczości irlandzkiego noblisty. Dyskusje utwierdzają nas w przekonaniu, że obcując z literaturą i teatrem nie musimy zważać na reguły determinujące pozostałe aspekty naszego życia.

 Zobacz więcej

PROGRAM FESTIWALU

Program odbywającego się w dniach 12-17 maja 2014 roku festiwalu przewiduje:

• Rezydencję Ośrodka Praktyk Teatralnych GARDZIENICE. Odbywająca się po raz pierwszy w Trójmieście wielostronna prezentacja twórczości i działań światowej sławy teatru obejmować będzie dwukrotnie przedstawiany spektakl Ifigenia w A… (Scena Kameralna Teatru Wybrzeże w Sopocie) oraz najnowsze dzieło Gardzienic Oratorium Pytyjskie (Centrum Świętego Jana w Gdańsku). Podczas festiwalu można będzie spotkać twórców oraz obejrzeć wprowadzone przez nich nagrania archiwalne (Teatr w Oknie w Gdańsku oraz Teatr na Plaży w Sopocie). Trójmiejska wizyta Gardzienic zwieńczona zostanie wykładem Włodzimierza Staniewskiego oraz towarzyszącymi mu prezentacjami aktorskimi (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego). Warto podkreślić, że w swej ponad trzydziestopięcioletniej historii, Gardzienice gościć będą w Trójmieście po raz pierwszy. Bilety na przedstawienia dostępne są w kasach Teatru Wybrzeże.

• Spotkania autorskie skierowane do szerokiej publiczności. Wśród naszych gości znajdą się zarówno twórcy krajowi – Stefan Chwin, Ludwika Włodek, Olga Kubińska, Włodzimierz Pawluczuk – jak i zagraniczni, reprezentowani w tym roku przez autorów szkockich, takich jak: Elizabeth Burns, Alan Spence, Alan Riach, Helen Lynch i Neal Asherson.

• Sobotnie popołudnie ostatniego dnia festiwalu, poświęcone będzie twórczości Sławomira Mrożka. Teatr Polskiego Radia przedstawi słuchowisko Czarowna noc w reżyserii Janusza Kukuły. Teatr BOTO zaprezentuje swój warsztat w ramach działań Boto czyta Mrożka.

• Podczas odbywającego się w Instytucie Kultury Miejskiej spotkania Odnalezione w tłumaczeniu prezentowane będą angielskie tłumaczenia poezji Juliana Tuwima (David Malcolm), koncepcje wybitnego myśliciela współczesnego George’a Steinera (Olga i Wojciech Kubińscy), a także o nowych porządkach w Azji Środkowej (Ludwika Włodek).

• W lokalny kontekst nowych początków w powojennej rzeczywistości Sopotu wprowadzi film dokumentalny Sopocianie. Czas nadziei oraz spotkanie autorskie ze Stefanem Chwinem.

• Rozwijane przez BETWEEN.POMIĘDZY działania edukacyjne, kierowane do młodzieży licealnej i gimnazjalnej, zwieńczone będą warsztatami teatralnymi Stanleya Gontarskiego, spotkaniem z twórcami Teatru Boto, spotkaniem z Ludwiką Włodek, a także inauguracyjnym wykładem twórców festiwalu.

• Tradycyjnie w ramach festiwalu odbędzie się również seminarium naukowe. Tematem przewodnim będą w tym roku nowe początki literatury szkockiej, co związane jest z wrześniowym referendum niepodległościowym. Odbędzie się także gdańskie seminarium na temat twórczości Samuela Becketta z udziałem wybitnego znawcy tematu, Stanleya Gontarskiego z Uniwersytetu Stanu Floryda.

Program festiwalu

PONIEDZIAŁEK 12 maja 2014

 • 11.00: Otwarcie festiwalu.
  • Czym jest BETWEEN.POMIĘDZY: William Szekspir, teatr Complicite i twórcy szkoccy – spotkanie z Davidem Malcolmem, Moniką Szubą i Tomaszem Wiśniewskim (Teatr na Plaży, Sopot)

WTOREK 13 maja 2014

 • 13.00 Warsztat pisania reportażu z Ludwiką Włodek (Zatoka Sztuki, Sopot)
 • 16.00 Odnalezione w tłumaczeniu (Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk)
  • Tuwim po angielsku – spotkanie z Davidem Malcolmem
  • 20 lat tłumaczeń George’a Steinera w Polsce – Olga i Wojciech Kubińscy
  • Nowe porządki w Azji Środkowej – Ludwika Włodek
  • 20.00 GARDZIENICE: Wprowadzenie Włodzimierza Staniewskiego (Teatr w Oknie, Gdańsk)
  • 21.00 GARDZIENICE: ORATORIUM PYTYJSKIE (Centrum Świętego Jana, Gdańsk)

ŚRODA 14 maja 2014

 • 9.00-17.00 Konferencja: Nowe początki w literaturze szkockiej (Dworek Sierakowskich, Sopot)
  • Wykłady: Neal Ascherson, Alan Spence
  • 18:00 Dwie poetki: Olga Kubińska oraz Elizabeth Burns (Teatr na Plaży, Sopot)
  • 19: 30 Warsztat GARDZIENIC: projekcja filmu Żywot protopopa Awwakuma z autorskim wprowadzeniem (Teatr na Plaży, Sopot)
  • 21.00 Ceilidh, czyli wieczór z muzyką szkocką: Helen Lynch, Alan Riach, Christoph Heyl (Laguna Smaku, Sopot)

CZWARTEK 15 maja 2014

 • 9.00-16.00 Konferencja: Nowe początki w literaturze szkockiej (Dworek Sierakowskich, Sopot)
  • Wykład: Elizabeth Burns
  • 10.00 Warsztaty teatralne: Bodies for bodiless theatre: Jacques Lecoq meets Samuel Beckett

SE Gontarski (Teatr na Plaży, Sopot)

 • 12.00 Gdańskie Seminarium Beckettowskie (Zatoka Sztuki, Sopot)
 • 18.00 Prorok Ilja – spotkanie z Włodzimierzem Pawluczukiem (Teatr na Plaży, Sopot)
 • 19.00 Pisarze szkoccy: Alan Spence, Alan Riach  (Teatr na Plaży, Sopot)
 • 19.00 oraz 21.00 GARDZIENICE: IFIGENIA W A… (Scena Kameralna Teatru Wybrzeże, Sopot)

PIĄTEK 16 maja 2014

 • 9.00-17.00 Konferencja: Nowe początki w literaturze szkockiej (Dworek Sierakowkich, Sopot)
  • Wykłady: SE Gontarski, Christoph Heyl, Alan Riach
  • 11.30 Teatr – perspektywa mantyczna: wyrocznie, proroctwa, widowiska – wykład otwarty Włodzimierza Staniewskiego z pokazami aktorskimi (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański)
  • 18.00 Sopocianie. Czas nadziei – projekcja z napisami w języku angielskim (Teatr na Plaży, Sopot)
  • 19.00 Lawenda spotkanie ze Stefanem Chwinem (Teatr na Plaży, Sopot)
  • 20.30 Wydawnictwa BETWEEN.POMIĘDZY (Młody Byron w Dworku Sierakowskich, Sopot)

SOBOTA 17 maja 2014

 • 11. 00 Spotkania otwarte: Helen Lynch oraz Alan Riach (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański)
 • 17.00 Teatr BOTO czyta Mrożka (molo/Teatr na Plaży)
 • 19.00 Teatr Polskiego Radia: Czarowna noc Sławomira Mrożka w reżyserii Janusza Kukuły (Teatr na Plaży, Sopot)
 • 20.00 ZAKOŃCZENIE – SPOTKANIE z TEATREM BOTO (Młody Byron w Dworku Sierakowskich, Sopot)

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu dostępne są na Facebooku (BETWEEN.POMIĘDZY) oraz na stronie internetowej (www.betweenpomiedzy.pl).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu festiwalu. 

between2014_plakat2

Dodaj komentarz