11.01 Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w szkole? Pokaz i warsztaty

Termin: 11.01.2018, godz. 15.00
Miejsce: Oliwski Ratusz Kultury

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapisy do 3. stycznia 2018 roku do końca dnia na adres mailowy a.miler@wspolnotagdanska.pl. W przypadku małej ilości zgłoszeń, możliwe jest odwołanie warsztatów lub ich przełożenie na inny termin.
W mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, instytucja, funkcja (nauczyciel – jakiego przedmiotu?/pedagog/edukator teatralny instruktor zajęć teatralnych/inna) oraz grupa z jaką się pracuje (klasę/klasy/w jakim wieku są dzieci?)

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne na zajęciach w przedszkolu i szkole podstawowej, przyjdź 11 stycznia na warsztaty prowadzone przez pedagogów związanych z portalem Teatroteka Szkolna. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Program spotkania: Teatroteka Szkolna: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?
1. Część 1 (30 min): prezentacja portalu Teatroteka Szkolna z omówieniem jego zawartości i wskazówkami, jak z niego korzystać.
2. Część 2 (2h 30 min): warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?
W jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych? Przyjrzymy się narzędziom umieszczonym na portalu „Teatroteka Szkolna” w praktycznym działaniu teatralnym, szukając najlepszych dla siebie metod pracy z uczniami.

Prowadzenie: członkowie zespołu „Teatroteki Szkolnej”, pedagodzy teatru z doświadczeniem warsztatowym.

Warsztaty prowadzone będą w dwóch grupach: nauczycieli/edukatorów przedszkolnych i nauczycieli/edukatorów z klas I-III szkół podstawowych.

Realizację w klasie zajęć na bazie scenariusza z Teatroteki Szkolnej będzie można wpisać do elektronicznego dziennika Akademii Gdańskich Lwiątek jako miejsce dodatkowe.

Zapraszają: Fundacja Wspólnota Gdańska i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć z elementami pedagogiki teatru, podzielone według grup wiekowych (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat), materiały audiowizualne oraz aktualności związane z edukacją teatralną w całej Polsce.

Teatroteka Szkolna opiera się na założeniu, że najefektywniejszy jest proces nauczania poprzez doświadczenie. Używamy metod aktywizujących, pobudzających uczniów, wyrywających ich z ławek, jednocześnie realizując zagadnienia z podstawy programowej. Można korzystać z materiałów jako gotowych konspektów zajęć, ale można je też przystosowywać według własnych potrzeb. Na portalu znajduje się także sekcja Ćwiczenia – krótkie działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Więcej informacji: www.teatrotekaszkolna.pl.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego stworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – Instytut pracuje z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami w duchu pedagogiki teatru. To forma edukacji, która nie polega na procesie nauczania prowadzonym w oparciu o lekturę czy wykłady o sztuce teatru, ale – porównując do metodyki języka obcego – poprzez używanie języka teatru, nadawanie i odbieranie komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia do informacji.

Fundacja Wspólnota Gdańska od 2007 roku działa na polu kultury, sztuki i edukacji, wspiera artystów i artystki poprzez: prowadzenie Przestrzeni Sztuki WL4 (2015-2017), galerii sztuki (Galeria Sztuki Warzywniak, Galeria Jednego Dzieła), organizowanie plenerowych wydarzeń kulturalnych (Rozdroża Wolności, Viva Oliva, Oliwskie Święto Książki i inne, budowanie Gdańskiej Plenerowej Galerii Rzeźby, edukację dzieci (Akademia Gdańskich Lwiątek, Gdańska Akademia Przedszkolaków) i dorosłych (Oliwska Akademia Sztuki). Od września 2017 roku Fundacja prowadzi Oliwską Akademię Sztuki. Współpracujemy z samorządem lokalnym, licznymi podmiotami kultury i organizacjami pozarządowymi. Fundacja jest wyjątkową organizacją na mapie Gdańska – nasze działania realizowane są w ścisłej współpracy ze sponsorem – firmą Aste.

Dodaj komentarz