28.10 Kultura a władza – otwarta debata społeczna

Spotkanie w Sopocie w ramach projektu Teatr na nowe czasy może mieć wiele kontekstów. Jego uczestnikami będą m. in. artyści Teatru Ósmego Dnia, którzy swoją twórczością od ponad pół wieku wypowiadają się na temat władzy.

Termin: 28.10.2015, godz. 18.00-21.00
Miejsce: Dworek Sierakowskich
Bilety: wstęp wolny

FB

Pole wypełniające relacje między artystami, sztuką, czy szerzej kulturą artystyczną, a władzą, jest najważniejszym obszarem kształtowania się ostatecznego obrazu kultury danej społeczności. Pytania o zależności i związki między kulturą a władzą należą do najistotniejszych w każdym momencie. Jak powinny takie pytania brzmieć dziś, ponad ćwierć wieku od umownej daty zmiany ustrojowej w Polsce?

Czy oprócz autocenzury i dwubiegunowej cenzury ekonomicznej mamy jeszcze w Polsce cenzurę?

Czy kultura jest najłatwiejszym polem dzielenia łupów?

Czy o kulturze decydują delegaci z ramienia czy wybrańcy, eksperci czy strażnicy interesów?

Jak można kształtować relacje między władzą a kulturą?

Jak kształtują się wewnętrzne, branżowe mechanizmy władzy?
Pragmatyzm czy tylko idee?

W debacie powinny paść także przykłady dobrych praktyk, punktów odniesienia, które mogą być wzorcami do twórczej kontynuacji. Ale przede wszystkim powinniśmy szukać sposobów przekonywania o konieczności przywrócenia kulturze właściwego miejsca w komunikacji społecznej. Z władzą lub choćby mimo władzy, ale bez niej to bardzo trudne i w horyzontalnej perspektywie nieskuteczne.

Spotkanie w Sopocie może mieć wiele kontekstów. Jego uczestnikami będą artyści Teatru Ósmego Dnia, którzy swoją twórczością od ponad pół wieku wypowiadają się na temat władzy. 28 października będziemy znali wyniki wyborów parlamentarnych, co może stanowić ważny punkt odniesienia, ale nie może być głównym, bo rozmowa o władzy powinna mieć charakter uniwersalny, nieprzyporządkowany jednej opcji politycznej.

Wstęp na debatę jest wolny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli życia kulturalnego: artystów, polityków, urzędników, aktywistów i animatorów oraz konsumentów bez względu na ich kompetencje kulturalne. To wyjątkowa okazja, byśmy porozmawiali w tak szerokim gronie o sprawach najważniejszych.

Przy okazji zapraszamy na inne wydarzenia wchodzącego w skład tygodniowego spotkania z Teatrem Ósmego Dnia w Sopocie – pełny program na stronie projektu:

http://teatrnanoweczasy.pl/wydarzenie-ii-tydzien-osmego-dnia/

Teatr na nowe czasy. Otwarta debata społeczna „Kultura a władza” jest jedną z debat projektu „Kultura na nowe czasy”, które mają doprowadzić w listopadzie 2016 roku do spotkania na Kongresie kultury pomorskiej.

12108887_804837012967555_1426335099980260488_n

Dodaj komentarz