[wideo] Pomorskie Nagrody Artystyczne wręczone

Kreacja Artystyczna, podobnie jak i tytuł Pomorskiej Nadziei Artystycznej, trafiły do muzyków. Wyróżniony został zespół NeoQuartet, a Nadzieją Pomorza został młody muzyk Maciej Banachowski. Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt dokonań autorskich otrzymał prof. Maciej Świeszewski. Wśród nagrodzonych znalazły się znakomita malarka Beata Ewa Białecka i wybitna aktorka Dorota Kolak, a za sprawowanie mecenatu uhonorowana została firma Kegar z Kępic.

Nagrody wręczono 27 kwietnia 2019 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wydarzenie uświetnił koncert symfoniczny w wykonaniu orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą George’a Tchitchinadze, z pianistą Karolem Górą. Wieczorny repertuar muzyczny wypełniły Symfonia g-moll nr 40 W.A. Mozarta i Koncert na lewą rękę D-dur Maurice’a Ravela.

Pomorska Nagroda Artystyczna

PNA jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na terenie województwa pomorskiego. Kapituła, powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, honoruje trzy wybitne kreacje artystyczne w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki. Laureaci tej nagrody otrzymują statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz równorzędne nagrody pieniężne (15 tys. zł). Ponadto, przyznawane jest osobne wyróżnienie – Pomorska Nadzieja Artystyczna – dla młodego twórcy rokującego wielkie nadzieje na przyszłość (Gryf i 10 tys. zł). Wręczana jest również honorowa nagroda za sprawowanie mecenatu za najbardziej znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. – Tegoroczna nagroda jest wyjątkowa, ponieważ spotykamy się po raz 20. Kapituła bardzo wnikliwie studiowała działania artystyczne z minionego roku. W tym roku zgłoszeń było 56, a nominacji 10 oraz, spośród 15, wybrano trzy kandydatury do Pomorskiej Nadziei Artystycznej, a spośród 9, trzy do nagrody honorowej za mecenat – mówił, otwierając galę, Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury UMWP.

Kapituła

Laureatów każdej z tych kategorii wybiera Duża Kapituła Nagrody, w składzie której zasiadają urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciele szkół wyższych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych oraz laureatów z poprzednich lat. Wcześniej Mała Kapituła (gremium pomniejszone o laureatów Pomorskiej Nagrody Artystycznej) wyłania 10 kandydatów w kategorii Kreacja Artystyczna oraz po trzech kandydatów do Pomorskiej Nadziei Artystycznej i mecenasów kultury. Marszałek przyznaje także indywidualną nagrodę specjalną za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

Prezentacja nominowanych

W pierwszej części wieczoru zaprezentowano krótkie filmowe portrety nominowanych do nagrody, w których przedstawiono ich sylwetki i osiągnięcia. Nazwiska laureatów okryte były tajemnicą. Zalakowane koperty z nazwiskami zwycięzców przekazał notariusz.

Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych. W tym roku laureatem został prof. Maciej Świeszewski za wyzwolone i pełne fantazji dzieła wizualne, poprzez które artysta wciąga widza w osobiste historie; za surrealną, niekiedy demoniczną wizję rzeczywistości malowaną z indywidualnej perspektywy. – Wybrałem tę uczelnię, Akademię Sztuk Pięknych, bo miałem nadzieję, że nie będę musiał nigdy przemawiać. Chciałem wyrazić nadzieję, że przede mną jeszcze wiele pracy twórczej. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – mówił laureat najważniejszej nagrody.

Za: pomorskie.eu