Werdykt festiwalu Scena Wolności

 

Werdykt Jury Festiwalu Scena Wolności

(Słupsk 20-23 września 2018)

 

 

Jury Festiwalu Scena Wolności (Słupsk 20-23 września 2018) w składzie: Przewodnicząca – Anna Sobiecka oraz członkowie – Tomasz Domagała, Zbigniew Majchrowski i Piotr Wyszomirski, po dyskusjach wokół 8 obejrzanych przedstawień festiwalowych, postanawia, co następuje:

– większa część inscenizacji, biorących udział w zmaganiach konkursowych, w trafny sposób wpisała się w ideę Festiwalu, którym była (zgodnie z założeniami Regulaminu festiwalowego) „prezentacja spektakli dramatycznych dotyczących w sposób szczególny sytuacji społecznej” w otaczającej nas rzeczywistości,

– temat „wolności” – w wymiarze: jednostkowym, zbiorowym, kobiecym, męskim, politycznym, apolitycznym, religijnym, areligijnym, medialnym, cyberprzestrzennym, seksualnym, aseksualnym, pokoleniowym, narodowym – okazał się inspirujący dla twórców realizacji, które prezentowały różnorodne tematy, konwencje, formy i stylistyki teatralne, a zarazem reprezentowały różne ośrodki teatralne z całej Polski (Kielce, Opole, Kraków, Warszawa, Koszalin),

– w zastanej rzeczywistości „słupskie święto” TEATRU I (S)CENY WOLNOŚCI, jakim był bez wątpienia Festiwal, wydaje się zjawiskiem ważnym i koniecznym dla podkreślenia możliwości wyrażania wolności artystycznej twórców polskiego teatru,

– mamy nadzieję, że Festiwal Scena Wolności na stałe wpisze się w życie teatralne miasta Słupska oraz w festiwalowo-teatralną mapę współczesnego teatru w Polsce,

– jednocześnie pragniemy wyrazić naszą dezaprobatę dla aktu terroru, podjętego po spektaklu wieczornym na Dużej Scenie Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku w dniu 22 września, który doprowadził do przeniesienia spektakli zaplanowanych na dzień kolejny w inne „przestrzenie”.

* * *

 

Jury Festiwalu Scena Wolności, na posiedzeniu końcowym w dniu 23 września 2018 roku, jednomyślnie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody

  1. w kategorii inscenizacja – nagrodę główną Festiwalu (w wysokości 20 tys. zł.) Klątwie Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie – za kreację zbiorową w teatralnej narracji o wolności w polskiej rzeczywistości. Jury zastrzega, że nagroda pieniężna powinna być przeznaczona w całości do równego podziału między członków zespołu aktorskiego
  2. w kategorii rola aktorska żeńska – nagrodę (w wysokości 5 tys. zł.) Marcie Ścisłowicz z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach za kreację Carycy Wszechrusi Katarzyny II – za przekonująco bolesny rozrachunek z cielesnością oraz wolnością indywidualną
  3. w kategorii rola aktorska męska – dwie równorzędne nagrody (w wysokości po 2,5 tys. zł) Pawłowi Sanakiewiczowi i Januszowi Marchwińskiemu za role Patrycji i Lukrecji w spektaklu Lubiewo Teatru Nowego Proxima w Krakowie – za artystycznie oryginalne przełamywanie wciąż aktualnego tabu związanego z wolnością seksualną człowieka.

 

Wyróżnienia

  1. spektaklowi Caryca Katarzyna Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w reżyserii Wiktora Rubina – za brawurowe odczytanie złożonych losów polskiej historii i wpisanych w tę historię losów oraz wolności jednostki i zbiorowości
  2. Karolinie Kuklińskiej za kreację aktorską w przedstawieniu Zakonnice odchodzą po cichu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – za przekonujące „bycie zakonnicą”, która nie przestała być wolną kobietą
  3. Maciejowi Zakrzewskiemu – autorowi opracowania muzycznego do spektaklu „Trolololo…” – za oryginalne zespolenie działań muzycznych i słownych.