SZEKSPIROFF 2019. Startuje nabór do konkursu

Rozpoczynamy czwartą edycję Konkursu SzekspirOFF. W tym roku nurt alternatywny festiwalu jest częścią projektu „Shaking the Walls” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Tematem przewodnim Konkursu SzekspirOFF 2019 jest więc artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic między ludźmi. Konkurs odbywa się w ramach 23. Festiwalu Szekspirowskiego, organizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundację Theatrum Gedanense, w dniach 26.07 – 4.08.2019.

Zapraszamy do udziału w konkursie zarówno zawodowe, jak i OFF-owe zespoły teatralne oraz indywidualnych twórców, którzy przygotują wydarzenia artystyczne oparte na dziełach Williama Szekspira bądź nimi inspirowane. W ramach nurtu SzekspirOFF nie ograniczamy się jedynie do występów dramatycznych, ale chętnie prezentujemy wydarzenia muzyczne, filmowe, ruchowe czy szeroko rozumiany performans. Prezentacje mogą odbywać się zarówno na klasycznych scenach dramatycznych, ale również w przestrzeniach miejskich, restauracjach, tarasie czy też murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – wszędzie tam, gdzie tylko poniesie artystów wyobraźnia!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.05.2019 roku.

W ramach zgłoszenia należy przesłać rejestrację video zgłaszanego wydarzenia artystycznego (link na youtube lub vimeo) oraz jego rider techniczny wraz z kartą zgłoszenia i załącznikiem nr 1; dodatkowo krótki opis i min. 3 zdjęcia w jakości nadającej się do druku na adres e-mail: szekspiroff@gmail.com.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie: FestiwalSzekspirowski.pl