Skład komisji konkursowej w Teatrze Miniatura

Trójkę Organizatorów – Miasto Gdańsk, reprezentują: Barbara Frydrych (szefowa Biura Kultury), Anna Czekanowicz-Drążewska(b. szefowa Biura Kultury, b. doradczyni Pawła Adamowicza), Romuald Pokojski (dyrektor Teatru Miniatura, p.o. dyrektora Opery Bałtyckiej). Dwóch przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to: Jarosław Antoniuk (dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży) i Adam Orzechowski(dyrektor Teatru Wybrzeże). Dwóch związkowców i zarazem przedstawicieli załogi to: Piotr Kłudka(Komisja Zakładowa Związku Zawodowego Aktorów Polskich) oraz Mirosław Baran (Komitet Zakładowy OZZ Inicjatywa Pracownicza). Przedstawicielem ZASP-u jest Jan Tomaszewicz a Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – Igor Michalski (dyrektor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni).