Romuald Wicza-Pokojski oficjalnie dyrektorem Opery Bałtyckiej

Wczoraj Romuald Wicza-Pokojski otrzymał nominację na dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku z rąk Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego. Kadencja wyznaczona została na kolejne cztery sezony artystyczne (2019-2023).

Reżyser, dramaturg, menedżer, w latach 2011-2019 dyrektor generalny i artystyczny Miejskiego Teatru Miniatura. Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 1991 roku założył Teatr Wiczy, który zaprezentował ponad 20 spektakli, zarówno na scenie teatralnej, jak i plenerowej. W latach 1994–1997 pracował w Instytucie Teatru Narodowego i Teatrze Narodowym, gdzie współtworzył pierwszą scenę teatralną „impresaryjną” w Polsce – Teatr Mały. Od  roku akademickiego 2015/2016 wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2006–2009 roku wykładał na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktywnie angażuje się w działalność kulturalną i teatralną, był pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Bulwaru Sztuki, 2003–2006, kierownikiem centrum społecznościowego Centrum Wolnego Czasu Wicza (2004–2009). Zrealizował wiele projektów artystycznych i społecznych dotyczących osób bezdomnych, grup społecznie upośledzonych, imigrantów itp. W latach 2008–2011 pracował jako dyrektor programowy Biura Gdańsk 2016, jest współautorem strategii kulturalnej Wolność kultury. Kultura Wolności przygotowanej dla Gdańska ubiegającego się wówczas o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Jako reżyser i dramatopisarz współpracował z teatrami: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Baj Pomorski w Toruniu, Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Jego produkcje prezentowały m.in. Armenia, Czechy, Chorwacja, Dania, Grecja, Hiszpania, Iran, Irlandia, Niemcy, Litwa, Słowacja, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Włochy, Białoruś i Japonia. Zdobył wiele nagród indywidualnych i grupowych. W 2017 roku otrzymał oficjalny Brązowy Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, a w 2007 roku otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.