Polska Platforma Tańca 2019: Nabór na warsztaty krytyki tańca „Pisz dobrze o tańcu”

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza do udziału w warsztatach krytyki tańca Pisz dobrze o tańcu, które odbędą się w ramach finału Polskiej Platformy Tańca (5-8 września 2019 roku) w Gdańsku. Spotkania zaplanowane są w dniach 6-8 września (piątek–niedziela).

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych tańcem, sztukami performatywnymi i wizualnymi, które chciałyby spróbować swoich sił w pisaniu o tańcu. Mile widziani będą:

– studenci kierunków humanistycznych lub innych,
– początkujący autorzy tekstów o szeroko pojętej kulturze,
– wszyscy, którzy chcą pisać, ale jeszcze się odważyli.
Wcześniejszy dorobek nie jest wymagany.

Warsztaty poprowadzą redaktorki portalu taniecPOLSKA.pl, Julia Hoczyk, Anna Opolska i Adela Prochyra. Podejście prowadzących będzie wynikało z ich doświadczeń, uwzględniających aspekty analityczne, dziennikarskie i redaktorskie w pisaniu o tańcu.

Celem kameralnych spotkań będzie zapoznanie uczestników z różnymi ujęciami tańca współczesnego, a także przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do opisu współczesnych zjawisk z tego obszaru. Podczas zajęć skupimy się na rozmowie o spektaklach prezentowanych w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019, próbie ich wspólnej analizy, jak również przeczytamy wybrane teksty o oglądanych przedstawieniach. Napiszemy też próbne krótkie teksty, które następnie omówimy.

Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników będzie miał za zadanie napisanie tekstu o jednym z oglądanych w ramach PPT 2019 spektakli. Opiekę redaktorską nad piszącymi i ich tekstami obejmą prowadzące. Wybrane teksty zostaną opublikowane na portalu taniecPOLSKA.pl, a ich autorzy będą mieli szansę nawiązania dalszej współpracy z portalem.

Harmonogram warsztatów:

6 września, piątek, w godz. 13.00-15.00

prowadząca: Julia Hoczyk

7 września, sobota, w godz. 10.00-12.00

prowadząca: Adela Prochyra

8 września, niedziela, w godz. 10.00-12.00

prowadząca: Anna Opolska

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wstęp na wszystkie spektakle w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019 oraz zakwaterowanie. 

Maksymalna liczba uczestników: 10 osób

Zgłoszenia należy nadsyłać do 22 sierpnia 2019 roku do godz. 17.00 na adres: julia.hoczyk@taniecpolska.pl.

W zgłoszeniu prosimy o załączenie swojego krótkiego biogramu oraz listu motywującego udział w projekcie.

Informacje o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na warsztaty przekażemy zainteresowanym do 26 sierpnia 2019 roku drogą mailową.