Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Teatru MIniatura

Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura z terminem składania ofert do 15 kwietnia..

Od kandydatów wymaga odpowiedniego wykształcenia – wyższego magisterskiego, najchętniej o kierunku aktorskim, reżyserskim, lalkarskim, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania w kulturze, ale też minimum siedmioletniego doświadczenia zawodowego. W tym, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury.

Kandydat oprócz szerokiej wiedzy z zakresu kultury, powinien mieć doświadczenie w zarządzaniu zespołem i prowadzeniu projektów kulturalnych, artystycznych oraz cechować się znajomością przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury.

Komisja będzie się również przyglądać jego osiągnięciom zawodowym w dziedzinie teatralnej i dorobkowi. Znajomość języka obcego i ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu zarządzania w kulturze, ekonomii, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi będą dodatkowym atutem.

Oferty składane przez kandydatów, oprócz formalnej dokumentacji muszą zawierać autorską koncepcję programowo-organizacyjną Miejskiego Teatru Miniatura na czas trzech sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2019/2020.

Miasto na rozpatrzenie ofert i zakończenie procedury konkursowej przewiduje termin do 90 dni od końcowej daty składania ofert. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

Szczegóły

Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska na czas określony od 1 września 2019 r. na trzy sezony artystyczne.

Miejski Teatr Miniatura jest instytucją kultury Miasta Gdańska. To jedyny teatr lalkowy w Trójmieście. Działa w Gdańsku już od 70 lat. Na jego deskach występują utalentowani twórcy z całego kraju i zagranicy. Znajdziemy tu repertuar dla całej rodziny, ponieważ MTM nie stroni do spektakli dla widzów dojrzalszych. Co roku wystawia blisko 300 spektakli, które ogląda ponad 55 tysięcy widzów.