Michał Derlatka. Nowy dyrektor Teatru Miniatura

Oficjalny komunikat Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Komunikat z dnia 10 maja 2019 z drugiego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w dniu 25.04.2019 r.

Komisja ustaliła ostateczną listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu:

Marek Brand
Michał Derlatka
Anna Golc
Krzysztof Grabowski
Jacek Sarnacki
Adam Walny

Komisja – po wysłuchaniu kandydatów oraz przeanalizowaniu i omówieniu wszystkich ofert – zwróciła uwagę na dwie interesujące kandydatury: panów Marka Branda i Michała Derlatki.

Po wnikliwej dyskusji Przewodnicząca dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Barbara Frydrych zarządziła głosowanie. Jawne głosowanie odbyło się zgodnie z Regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do zarządzenia PMG nr 608/2019. Każdy członek komisji mógł oddać jeden głos.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Michała Derlatkę, który tym samym jest rekomendowany Prezydent Miasta Gdańska na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura na okres 3 sezonów artystycznych.

Michał Derlatka (1981) – Reżyser teatralny, aktor, lalkarz. Pochodzi z Trójmiasta. Ukończył wydziały: aktorski (PWST Wrocław) oraz reżyserii teatralnej (PWST Kraków/Wrocław), studiował też reżyserię i dramaturgię w Hiszpanii (Institut del Teatre, Barcelona). Specjalizuje się w przedstawieniach teatru formy i teatru młodego widza. Stypendysta MKiDN, wyróżniany i nagradzany lokalnie i ogólnopolsko. Obecnie związany zawodowo z Teatrem Wybrzeże, gdzie poza realizacjami repertuarowymi od 2014 prowadzi cykl lektur udramatyzowanych Lekcje Niegrzeczności, gdzie łamiąc konwencje, konwenanse oraz czwartą ścianę dialoguje z najmłodszym pokoleniem widzów na tematy osnute wokół „niegrzeczności” pojmowanej jako niezależność, samodzielność, inność, bycie sobą. Ponadto ma na koncie ponad czterdzieści realizacji teatralnych w Polsce, Hiszpanii, Czechach, na Słowacji.