Jan Klata laureatem Europejskiej Nagrody Teatralnej

Reżyser TROJANEK Jan Klata został laureatem XVII Europejskiej Nagrody Teatralnej Nowe Rzeczywistości Teatralne! Laureatowi serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy na jutrzejszą premierę, która zainauguruje sezon 2018/2019 oraz 10. edycję Wybrzeża Sztuki!

O NAGRODZIE

Europejską Nagrodę Teatralną (Premio Europa per il Teatro) powołano do życia w 1986 roku pod auspicjami Komisji Europejskiej. Celem przedsięwzięcia, któremu patronują Unia Teatrów Europy, Europejska Konwencja Teatralna, Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych, Międzynarodowy Instytut Teatralny UNESCO oraz Śródziemnomorski Instytut Teatralny, jest wspieranie integracji kulturalnej we Wspólnej Europie. Od 1990 roku jury złożone z wybitnych specjalistów z całej Europy przyznaje również laur o nazwie Nowe Rzeczywistości Teatralne – wręczany jednemu lub kilku twórcom kreującym nowy język teatru. Jedynym polskim laureatem głównej Europejskiej Nagrody Teatralnej jest Krystian Lupa (2009). W 2008 roku nagrodę Nowe Rzeczywistości Teatralne otrzymał Krzysztof Warlikowski. Główną nagrodę otrzymał w tym roku Walerij Fokin, reżyser, dyrektor Teatru Aleksandryjskiego w Petersburgu. Laureatami nagrody Nowe Rzeczywistości Teatralne są: Jan Klata, Julien Gosselin, Milo Rau i Thiago Rodrigues.

O LAUREACIE

Jan Klata (ur. 1973) – reżyser teatralny, dramaturg. Od 2013 do 2017 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Studiował na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a następnie na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Zadebiutował jako reżyser w 2003 REWIZOREM w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Na swoim koncie ma ponad 40 spektakli zrealizowane na deskach teatrów m.in. we Wrocławiu (TRANSFER!, SPRAWA DANTONA, UTWÓR O MATCE I OJCZYŹNIE, JERRY SPRINGER THE OPERA), w Gdańsku (H.), Krakowie (ORESTEJA, TRYLOGIA, KRÓL LEAR, WRÓG LUDU,) oraz Bochum (HAMLET), Berlinie (INFINITE JEST) Moskwie (MAKBET), Pradze (MIARKA ZA MIARKĘ). Jego spektakle były grane kilkadziesiąt razy na całym świecie od Seulu po Buenos Aires, na najbardziej prestiżowych festiwalach m. in. na weneckim Biennale i paryskim Festiwalu Jesiennym. Jest laureatem m.in. Paszportu Polityki, nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody im. Konrada Swinarskiego. W tym roku WESELE w jego reżyserii zostało bezdyskusyjnym zwycięzcą 43. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Żywa”, otrzymując nagrody m.in. za spektakl, dla zespołu aktorskiego czy za reżyserię właśnie. Jego ostatnią realizacją jest WIELKI FRYDERYK w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Fot. Michał Szlaga