Slavery still exists:  czytanie performatywne

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, 3/12/18