Błażej w garderobie, Teatr Frajda

Oliwski Ratusz Kultury, 8.04.2018.