Do 20.10 zgłoszenia do XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych

Szanowni Instruktorzy, Opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych i Ty, młody człowieku, który lubisz poszukiwać, dociekać, kreować i występować.

Zbliża się XIII OPMFT „Luterek”, dlatego spieszymy z informacją, że już dziś organizatorzy, czyli Wejherowskie Centrum Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, dzięki dużej dawce entuzjazmu oraz wierze w sens teatralnych spotkań, dzięki wsparciu instytucji i osób prywatnych, zapraszają na XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka (OPMFT „Luterek”), który odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2018 r. w Filharmonii Kaszubskiej oraz w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Tegorocznym mottem naszego Przeglądu będą „Różne smaki świata tego”. Chcemy Was zachęcić do prezentacji spektakli na temat smaków świata. Temat rzeka! Motyw pozwalający na szerokie spektrum interpretacji, a więc jest w czym wybierać.

W przeglądzie może wziąć udział młodzież ucząca się od 13 do 26 roku życia.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.10.2018 r. Zespoły i monodramiści zainteresowani udziałem w XIII OPMFT przesyłają je pocztą elektroniczną (na adres: promocja@wck.org.pl), bądź tradycyjną (na adres: Wejherowskie Centrum Kultury, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 255, z dopiskiem XIII OPMFT „Luterek”).

W załącznikach na dole strony znajdą Państwo niezbędną dokumentację – regulamin wraz z zaproszeniem, planem działania, kartę zgłoszenia oraz zgodę na publikację wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych.

Informacji na temat Przeglądu udzielą Państwu:

Adam Szulc (tel. 058 672 27 75 wew. 47; e-mail: promocja@wck.org.pl)

Edyta Łysakowska-Sobiczewska (e-mail: esobi@op.pl)