„Baczyński. Apokalipsa” na Pomorzu

Spektakl wyprodukowany przez Fundację Pomysłodalnia otrzymał wsparcie finansowe od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna” i zostanie pokazany w siedmiu miastach województwa pomorskiego. Widownię będą stanowili głównie uczniowie liceów, szczególnie klasy maturalne. Wszyscy obejrzą monodram bezpłatnie.

Terminarz bezpłatnych pokazów spektaklu w ośrodkach kultury na Pomorzu:
24.09 Kwidzyńskie Centrum Kultury
1.10 Dzierzgoński Ośrodek Kultury, sala Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego
5.11 Słupski Ośrodek Kultury
12.11 Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego
19.11 Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck
26.11 Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim
3.12 Miejski Dom Kultury w Człuchowie

Spektakl „Baczyński. Apokalipsa” miał swoją premierę w listopadzie 2017 roku w Gdańsku i spotkał się z uznaniem nauczycieli i humanistów. Jest skierowany szczególnie do młodzieży licealnej, która zdobywa wiedzę na temat twórców i literatury z okresu II wojny światowej, poszukując jednocześnie odpowiedzi w kwestiach dokonywania najważniejszych życiowych wyborów.

Koncept całości zakłada:
– przygotowanie uczniów do odbioru spektaklu dzięki możliwości wykorzystania podczas lekcji przez nauczyciela scenariusza zaproponowanego przez Fundację Pomysłodalnia
– zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie spektaklu
– bezpłatne obejrzenie spektaklu
– rozmowę pospektaklową
– podsumowanie całości poprzez wykorzystanie podczas lekcji przez nauczyciela scenariusza zaproponowanego przez Fundację Pomysłodalnia

Wszelkie materiały: scenariusze, materiały kontekstowe, multimedia, informacje o spektaklu, realizatorach, recepcji spektaklu, są dostępne na stronie baczynski.pomyslodalnia.pl

O spektaklu

Monodram jest muzyczną opowieścią o matce i synu, którymi targają różne emocje, warunkowane pięknem i okrucieństwem życia w czasach zagłady. To próba podsumowania twórczości Baczyńskiego przy równoczesnym przyglądaniu się jemu jako młodemu człowiekowi, który musiał podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Uznany za życia za poetę wybitnego, Baczyński będzie dawał świadectwo pokolenia Kolumbów, wcielającego ideały w czynnej służbie ukochanemu krajowi. Spektakl pochyla się także nad interpretacjami w ocenie historii Powstania Warszawskiego, zrywu zmitologizowanego i do dzisiaj dotkliwie bolesnego.

W przestrzeń konfrontacji poglądów i emocji wprowadzać będą odbiorcę hermetyczne obrazy dźwięków i obrazów, ilustrujących przebogaty świat poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W roli głównej wystąpi matka Stefania Baczyńska, z domu Zieleńczyk, pochodząca z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Była pamięcią twórczości i życia swojego syna, archiwistką, apologetką i wyznawczynią talentu Baczyńskiego. W spektaklu miesza różne fragmenty twórczości syna, dodaje słowa od siebie. Jedyną jej tęsknotą jest spotkanie się z nim, z którym miała szczególną bardzo głęboką więź. Syn wielokrotnie w swoich utworach pisał o niej, dla niej, pisał też do niej bardzo czułe listy, gdzie wyrażał niespotykaną, czułą troskę o jej stan emocjonalny, materialny i duchowy. Zmarła w zakładzie opiekuńczym na Służewie w maju 1953 r., w wieku 63 lat. Jej ostatnią wolą było, aby opiekunami rękopisów Krzysztofa byli: Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Turowicz i Kazimierz Wyka.

Scenariusz i reżyseria: Magdalena Olszewska
Muzyka: Bartosz Hervy
Wizualizacje: Łukasz Boros
Obsada: Edyta Janusz-Ehrlich
Elementy scenografii: Konstanty Kajtoch
Plakat: Jacek Staniszewski
Głosu użyczyli: Konstancja Martin, Patryk Bitel, Konstanty Kajtoch, Aleksander Kluza, Alessandro Kollar
Produkcja: Fundacja Pomysłodalnia
Premiera: 4.11.2017

O programie Kultura dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Ważnym aspektem jest uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i niezaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania mają stwarzać warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji odbiorców kultury. Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.