12.08 MoNoTEATR: Detal jest wszystkim – praca nad monodramem

Termin: 12.08.2018, godz. 11.00-15.15
Miejsce: Teatr w oknie
Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod adresem: monoteatr@ftg.pl

WARSZTATY MISTRZOWSKIE ZE STANISŁAWEM MIEDZIEWSKIM

Warsztaty mistrzowskie skierowane do osób powyżej 16 roku życia z podstawowym przygotowaniem aktorskim lub reżyserskim w teatrze amatorskim, np. w teatrach szkolnych, studenckich lub offowych grupach teatralnych. Warsztaty są przewidziane dla 20 uczestników, potrwają 4 godziny z krótką przerwą.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „MONOTEATR: Mikrokosmos Miedziewskiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.

STANISŁAW OTTO MIEDZIEWSKI – Polski reżyser teatralny i filmowy, absolwent reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Odbył staż w Teatrze B. Brechta w Berliner Ensamble, przez kilka sezonów pracował w Teatrze Miejskim w Toruniu. Od 1976 roku współtworzy – aktywowany w Słupsku przez Antoniego Franczaka (1972) – Teatr „Rondo”, współpracując ze Słupskim Ośrodkiem Kultury. Jego przedstawienia były wielokrotnie nagradzane na ogólnopolskich i zagranicznych festiwalach teatralnych (m.in. Nowy York, Wrocław, Edynburg, Moskwa, Praga, Lublin, Parchowo). Prowadził warsztaty teatralne w Art Centro w Cambridge, Francji, Rosji i Danii. Został wyróżniony nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodą specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W 2016 roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy twórczej, a w 2017 roku jubileusz 40-lecia pracy reżyserskiej.