Otagowane jako: Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. A. Luterka