Przedłużenie kadencji dyrektorskich w GTS i Teatrze Muzycznym

Prezydent Adamowicz zaproponował dyrektorowi Jerzemu Limonowi piastowanie dotychczasowej funkcji przez kolejne pięć lat, ale ten się nie zgodził. Oświadczył, że chciałby szefować nowej gdańskiej scenie tylko przez trzy lata, a potem „ustąpić miejsca młodszym”.

Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Gdyni, wziąwszy pod uwagę pozytywne opinie przedstawicieli teatralnych związków zawodowych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjęli decyzję o przedłużeniu kontraktu dyrektorowi Igorowi Michalskiemu bez organizowania konkursu.

Dodaj komentarz