Profesor Jerzy Limon uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego

W czwartek 29 stycznia 2015 roku w Rezydencji Ambasadora Brytyjskiego Robina Barnetta odbyło się wręczenie Dyrektorowi Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Profesorowi Jerzemu Limonowi insygniów Honorowego Oficera Orderu Imperium Brytyjskiego.

W kameralnej uroczystości, która odbyła się w Rezydencji Ambasadora w Warszawie, wzięli udział m.in. senator RP Andrzej Person, senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kultury Grzegorz Czekaj, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pani Beata Pęksa, obecny Prezes Fundacji Theatrum Gedanense Cezary Windorbski, Dyrektor British Council Andy Williams a także panowie Jerzy Radziwiłłowicz i Feliks Falk wraz z małżonkami.

Prof. Jerzy Limon i ambasador Robin Barnett. Fot. M. Stępniak

Od lewej: Prezes British Council Andy Williams, Anna Reichel, Ewa Ayton, Feliks Falk, prof. Jerzy Limon. Fot. M. Stępniak

Prof. Jerzy Limon wraz z małżonką. Fot. R. Dąbrowski

Profesor Jerzy Limon i Jerzy Radziwiłowicz. Fot. M. Stępniak

To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez Królową Elżbietę II dwa razy do roku szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach działalności kulturalnej, społecznej oraz wojskowej. Dotąd otrzymali je m.in. Ignacy Jan Paderewski, Krystyna Skarbek, Stanisław Sosabowski, Kazimierz Sosnkowski, Jan Strzembosz czy Szymon Wiesenthal, a także aktor Pierce Brosnan. W roku 2014 orderem w stopniu oficera wyróżnionych zostało jedynie dziewięć osób z całego świata.

Uzasadnienie

Pan Jerzy Limon jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego odznaczonym Medalem Zasłużonym Kulturze Gloria Artis. Jest autorem szeregu publikacji o tematyce szekspirowskiej publikowanych przez polskie oraz zagraniczne wydawnictwa oraz licznych artykułów, recenzji, esejów, a także powieści oraz przekładów sztuk elżbietańskich i współczesnych.

Jest on również fundatorem i prezesem (do grudnia 2014) Fundacji Theatrum Gedanese, która została założona w 1991 r. w celu zebrania funduszy na odbudowę teatru elżbietańskiego w Gdańsku. W roku 2008, z inicjatywy Profesora, powołano nową instytucję kultury – Gdański Teatr Szekspirowski, prowadzący szeroko zakrojoną działalność artystyczną i edukacyjną. Instytucję wspólnie założyły Województwo Pomorskie, Gmina Miasta Gdańska oraz Fundacja Theatrum Gedanense. Otwarcie siedziby teatru, w którym będzie odbywać się coroczny międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku oraz szereg całorocznych wydarzeń kulturalnych, odbyło się we wrześniu 2014 r. Ogromne zaangażowanie Profesora w ten projekt doprowadziło do uzyskania dla Fundacji patronatu Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii.

Przez 24 lata działalności Fundacji Profesor Limon niestrudzenie dążył do pozyskania wsparcia oraz funduszy na zrealizowanie projektu. Poprzez swój wysiłek, wielkie zaangażowanie oraz organizację licznych wydarzeń kulturalnych udało mu się osiągnąć cel, zarówno za sprawą pomocy z polskiej, jak i brytyjskiej strony.

Gdański Teatr Szekspirowski jest owocem życiowej pasji Profesora związanej ze sztuką brytyjską. Pasji, która stworzyła nowe możliwości dla promocji i rozwoju kultury polskiej i brytyjskiej.

Za: Gdańskim Teatrem Szekspirowskim

Dodaj komentarz