Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Leona Krzyckiego

Według kolegów: Kreatywny, koleżeński, szarmancki mistrz tkania kreacji z niewidzialnych nitek tekstu, a wszędzie gdzie się pojawi błyszczy niczym lew salonowy, krzewiąc przy okazji teatralnego ducha poza murami teatru. Owiany legendą zdolności parodystycznych oraz talentem muzycznym.

Leon Krzycki. Aktor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Urodził się roku 1953. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Supraślu. Ukończył Wydział Lalkarski PWST w Warszawie. W 1978 roku został wyróżniony Złotą Odznaką Primus Interpares dla najlepszego studenta w środowisku akademickim. W tym samym roku otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Sztuki. Po ukończeniu szkoły działał poza teatrem. Od czasów studenckich głównie na niwie muzyki. W latach 70. i 80. był czołowym wokalistą i gitarzystą wielu zespołów. W duecie Klapa zdobywał nagrody na festiwalach piosenki studenckiej, m.in. na Festiwalu w Zielonej Górze w 1979 roku otrzymał Brązowy Samowar, Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę Publiczności. Grał w Teatrze Lalki i Aktora „Miniatura” w Gdańsku. Współzałożyciel, reżyser, autor scenariuszy, scenograf i kompozytor prywatnego Teatru Klapa, czyli Koperek i Kminek. Od 1991 roku jest aktorem Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. Zagrał w nim wiele wspaniałych ról, zarówno dramatycznych, jak i komediowych, ostatnio m.in.: Pułkownika Mattersona w „Locie nad kukułczym gniazdem”, Egona w „Komedii omyłek”, Gospodarza w „Być jak Krzysztof Krawczyk”, Lisa w „Śnieżce i krasnoludkach”, Gratiana w „Otellu”, Dziennikarza w „Ożenić się nie mogę”, czy Adamusa w „Jeszcze bardziej Zielonej Gęsi”.
W 2017 roku otrzymał nagrodę dyrektorów Teatru Miejskiego w Gdyni za rolę pułkownika Mattersona w „Locie nad kukułczym gniazdem”.

Foto: Roman Jocher

Za: Teatrem Miejskim

Dodaj komentarz