Festiwal WINDOWISKO 2013 zaprasza

Gdański Archipelag Kultury zaprasza do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Autorskich i Adaptacji Windowisko 2013.

Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu zapraszamy teatry realizujące swoje spektakle autorskie inspirowane tekstami własnymi oraz niescenicznymi (proza, publicystyka, poezja), jak również otwieramy się na szerzej rozumiany teatr autorski nie ograniczający się tylko do sfery literackiej .

Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 25-26 października 2013 roku w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Łączna pula nagród wyniesie 18 tys zł.

Winda GAK

REGULAMIN

1. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji WINDOWISKO 2013 odbędzie się w Teatrze Miejskim Miniatura w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 16, w dniach 25-26 października 2013r.
2. Festiwal WINDOWISKO to prezentacje małych form teatralnych. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 60 min. ( Czas montażu i demontażu do 40 minut).
3. W festiwalu mogą brać udział teatry realizujące spektakle oparte na tekstach autorskich, własnych lub napisanych dla teatru oraz teatry realizujące swoje spektakle w oparciu o teksty niesceniczne (proza, publicystyka, poezja).
4. Z udziału w festiwalu wyłączone są kabarety, teatry ruchu, pantomimy, tańca oraz teatry realizujące repertuar dla dzieci.
5. Do udziału w WINDOWISKU zespoły są kwalifikowane przez radę artystyczną po nadesłaniu: wypełnionej karty zgłoszenia, scenariusza oraz płyty z zarejestrowanym spektaklem (CD, DVD).
6. Zgłoszenia należy przesłać na adres: WINDA – Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zespołów bez oglądania płyty CD/DVD z nagranym spektaklem.
8. Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu WINDOWISKO zostaną poinformowane do 20 września 2013 r.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów w czasie festiwalu.
10. Festiwal ma charakter otwarty dla publiczności.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych powstałych w czasie trwania festiwalu.
12. Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.
13. Organizatorzy nie odsyłają scenariuszy spektakli.
14. Prezentacje odbędą się w Teatrze Miniatura, który dysponuje dwoma scenami.
Czarna Sala , Sala Kameralna.
15. Organizatorzy nie zapewniają elementów scenograficznych.
16. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać wszystkie informacje.
17. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
18. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z pobytem oraz przyjazdem zakwalifikowanych zespołów.
19. Festiwal ma charakter konkursowy.
20. Zespołom zakwalifikowanym do udziału w festiwalu organizatorzy zapewniają:
 Identyfikatory,
 Materiały reklamowe festiwalu WINDOWISKO 2013 (plakat, program),
 Udział w imprezach towarzyszących.
 Nocleg na czas trwania festiwalu od 25 do 26 października.
21. Przedstawienia oceniać będzie trzyosobowe jury, złożone z wybitnych przedstawicieli świata teatru.
22. Jury przyzna nagrody finansowe, osobom fizycznym, ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych spektakli tej edycji.
23. Przewidywana wysokość nagród to: Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – Grand Prix 4.000 PLN, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska – Gdańskie Stypendium Teatralne w wysokości 8.000 PLN dla najlepszego reżysera festiwalu, Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury w wysokości 2.000 PLN dla najlepszego aktora/aktorki, Nagroda Dla tworcy Najlepszego Scenariusza 3.000 PLN
24. Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, wyłoni laureata lub laureatów konkursu.
25. Posiedzenie jury będzie zamknięte dla publiczności i teatrów biorących udział w konkursie.
26. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania Grand Prix i podzielenia nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na dwie nagrody pomiędzy twórców najlepszych spektakli.
27. Teatr zakwalifikowany do udziału w festiwalu zobowiązuje się do wydelegowania osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu w dniu uroczystego zakończenia festiwalu. W przypadku braku takiej osoby, teatr pokrywa koszty związane z odebraniem ewentualnego wyróżnienia.
28. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Kontakt:

Winda – Gdański Archipelag Kultury
ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk
tel. (058) 344 90 53, fax. 344 77 93
mail: winda@gak.gda.pl
www.winda.gda.pl
www.windowisko.pl

Koordynator artystyczny festiwalu: Tomasz Kobiela, Kontakt: 501 383 508

Dodaj komentarz