26.05 IV Seminarium Naukowe – Teatr zaangażowany społecznie

W imieniu organizatorów: Teatru Gdańskiego Archipelagu Kultury, Zakładu Pedagogiki Specjalnej UG, Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej „Akces” oraz Grupy IM+, pragniemy zaprosić Państwa na IV Seminarium Naukowe.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4
Seminarium odbywa się w ramach 8. Festiwalu Akcept

Proponowane spotkanie zaprojektowane zostało w dwóch dopełniających się częściach. W pierwszej z nich oddajemy głos zaproszonym gościom, w drugiej zaś zachęcamy do dyskusji, w której uczestniczyć może każdy, kto bierze udział w seminarium. Jako prelegenci, wprowadzający w obszar przedmiotowy rozważań, wystąpią osoby reprezentujące różnorodne środowiska i profesje, które łączy własne zaangażowanie w obszar praktycznego działania, jak i sferę teoretycznej refleksji prowokowanej pytaniami o to, czym jest teatr zaangażowany społecznie, kto / co stanowi o jego profilu i komu jest potrzebny.
Druga część seminarium to swoiste spotkanie w dialogu środowisk i ludzi aktywnie zaangażowanych w obszar działań artystycznych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zamysłem owego spotkania jest wielogłos rozmowy o tym, jaka jest rzeczywistości (w) tej pracy, co zaś jawi się (w niej) fikcją . Serdecznie zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad zarysowanymi kwestiami oraz dialogowania w poszukiwaniu (nowych) znaczeń, tropów i konkluzji.

Program seminarium:
09.00 – otwarcie seminarium
09.15 – „Applied Theatre” for children in hospital; a political act. – „Teatr stosowany” dla dzieci w szpitalu; akt polityczny – dr Persefona Sextou
10.00 – „Działania z pogranicza w Teatrze Zgoda” Agata Sidorek
10.20 – „Nie jesteśmy niczyją własnością” – historia pewnego manifestu w Teatrze Bomba Bomba – Violina Janiszewska
10.40 – przerwa kawowa
11.00 – dyskusja w open space – Fikcja czy rzeczywistość – teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną – prowadzenie Jacek Spica.
12.30 – zakończenie

Dodaj komentarz