23.08 Modlitwa. Teatr powszechny. Warsztaty do spektaklu społecznego

Pracownia Sztuki Społecznej i festiwal Sopot Non-Fiction zapraszają do współtworzenia spektaklu inspirowanego „Czarnobylską modlitwą” Swietłany Aleksijewicz.

Termin: 23.08.2016, godz. 17.00-20.00
Miejsce: Teatr BOTO
Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line:
http://goo.gl/forms/AHzthwq2N9TWA1fj2. Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 sierpnia

FB

Zaproszenie kierowane jest do osób, które chcą wystąpić na scenie i podzielić się swoim doświadczeniem lektury. Umiejętności sceniczne nie są wymagane. W spektaklu interesuje nas ciało, które spotyka tekst. Co się dzieje, gdy zaczynasz mówić czyimiś słowami? Co to znaczy, że zapamiętujesz? Co to znaczy, że zapominasz?

Autorzy:
Katarzyna Niziołek / socjolog
Michał Stankiewicz / reżyser

W spektaklu wykorzystywane są fragmenty reportażu Swietłany Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości” („Czernobylskaja modlitwa”) w tłumaczeniu Jerzego Czecha. Prawa autorskie do utworu reprezentuje w Polsce Agencja ADiT.

„Modlitwa. Teatr powszechny” w reżyserii Michała Stankiewicza jest spektaklem partycypacyjnym, otwartym działaniem scenicznym inspirowanym utworami ubiegłorocznej noblistki Swietłany Aleksijewicz. Opiera się na założeniu, że uczestnictwo w kulturze nie może oznaczać tylko dostępu do instytucji kultury, ale powinno być poszerzane o możliwości aktywnego, kooperacyjnego, w dużym stopniu autonomicznego udziału zainteresowanych osób. Dlatego w strukturze spektaklu aktorami są uczestnicy, którzy przedstawiają (interpretują) wybrane przez siebie fragmenty reportaży Aleksijewicz. Spektakl wprost realizuje postulaty teatru powszechnego, publicznego – współtworzonego przez obywateli, pozwalającego na ekspresję wartości, łączącego przeszłość i teraźniejszość, stwarzającego przestrzeń otwartej dyskusji.

Projekt obejmuje realizację pięciu spektakli, m.in. w Białymstoku, Czeremsze, Gródku. Każdy ze spektakli poprzedzony jest próbami prowadzonymi w formule warsztatowej, podczas których uczestnicy nabywają kompetencji scenicznych oraz integrują się ze sobą nawzajem. W jednym spektaklu bierze udział 15 20 osób. Spektakle są prezentowane przed ok. stuosobową publicznością. Spektaklom towarzyszą inne działania w społeczności lokalnej: otwarta dyskusja z udziałem uznanych reportażystów i wystawa pt. „Czy prawdziwy jest świat zamknięty w słowie?”, a także warsztaty edukacyjne dotyczące reportażu i historii mówionej, przygotowujące uczestników do kolejnych etapów projektu. W projekcie bierze udział starsza młodzież (uczniowie, studenci), dorośli, seniorzy (przy założeniu różnicowania uczestników poszczegól-nych spektakli).

Więcej o projekcie

Projekt „Modlitwa. Teatr powszechny” realizowany jest przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Kultura dostępna”) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dodaj komentarz