15-20.09 Performance „Co pozostało z Rembrandta Rozdartego na Cztery Równe Części i Spuszczonego w Toalecie”

„Co pozostało z Rembrandta Rozdartego na Cztery Równe Części i Spuszczonego w Toalecie” mówi o narracji, empatii i pamięci. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie stanie się tymczasowym laboratorium generującym i prezentującym zbiorowe wspomnienia. Grupa artystów podejmie się próby przeanalizowania strategii pamięci i tworzenia nowych kulturowych mitów w przestrzeni muzealnej.

Muzeum, rozumiane jako złożony proces przenikania się warstw – historycznych, instytucjonalnych i architektonicznych – będzie opisywane na bieżąco podczas performansu. Widownia stanie się częścią opowieści o galerii – jako żywym organizmie.
Działanie przedstawiać będzie sekwencję zrekonstruowanych miejsc, utrwalonych w pamięci grupowej jak i pojedynczych osób. Moment ich fizycznego odtworzenia odbywać się będzie na bieżąco, ze współudziałem widowni. Niewidzialne przestrzenie architektoniczne zostaną zilustrowane dzięki wspólnej pamięci i narracji.

Godziny performansów 15-20 września 2017:

15 września (piątek): 12–17:00
16 września (sobota): 12–17:00
17 września (niedziela): 12–15:00
18 września (poniedziałek): zamknięte
19 września (wtorek): 16–19:00
20 września (środa): 16–19:00

Projekt autorstwa Simone Basani
Kuratorka: Alice Ciresola
Performerki: Dana Chmielewska, Joanna Czajkowska, Julianna Graczyk, Katarzyna Pastuszak, Agnieszka Sprawka

Simone Basani i Alice Ciresola są duetem artystyczno-kuratorskim przebywającym aktualnie w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w ramach długoterminowej rezydencji artystycznej. Ich działania można określić jako „usługi zbiorowe” oraz narzędzia edukacyjne dla lokalnych społeczności i instytucji kultury. W ramach ich aktualnej rezydencji pracują nad transkulturowymi i transhistorycznymi narracjami stworzonymi przez i dla mieszkańców Trójmiasta, balansującymi na granicy przestrzeni galeryjnej i publicznej. Rezydencja artystyczna Simone Basani i Alice Ciresola odbywa się ramach projektu Artecitya finansowanego z Program Kreatywna Europa2014–2020.

*** Tytuł pochodzi z homonimicznego eseju Jeana Geneta o Rembrandcie z 1967 roku. 

Dodaj komentarz