12-25.09 Zagłosuj na projekty TGG w tegorocznym budżecie obywatelskim

Teatr Gdynia Głowna zaprasza do głosowania na swoje projekty.

W tym roku, Teatr Gdynia Główna pragnie objąć „patronatem teatralnym” Radę Dzielnicy Witomino i Radę Dzielnicy Działki Leśne, których łączy sympatia do teatru, chęć przygotowania twórczych warsztatów oraz wizja, że z ich pomocą można zintegrować mieszkańców Gdyni.  Nasz projekt „Teatr nadaje na…”, który startuje w konkursie „Przyjazne Dzielnice”, to więcej niż teatr. To platforma spotkania, pretekst do wyjścia z domu, poznanie siebie i najbliższego otoczenia z zupełnie innej perspektywy.

W ramach projektu zrealizujemy różnorodne formy działań teatralnych:
– warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych;
– spotkania z aktorami i ludźmi teatru;
– prezentacje spektakli z repertuaru Teatru Gdynia Główna
– pokazy efektów pracy warsztatowej

Szczegółowa koncepcja działań:
PROJEKT NR 30: TEATR NADAJE NA DZIAŁKI LEŚNE

Termin wykonania: luty-maj 2017
Partnerzy Projektu: Rada Dzielnicy Działki Leśne, II Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 2

1. Miesięczne warsztaty metodą Teatru Forum dla 20 osób, zwieńczone spektaklem. Teatr Forum jest dialogiem pomiędzy publicznością a sceną (nie zaś tylko grą aktorską na scenie i biernym odbiorem treści przez widownię). Teatr ten koncentruje się na wyraźnym problemie, skierowanym do określonej grupy widzów, dla których ten problem jest bliski i niezmiernie ważny. Wspólna gra aktorów i widzów ma na celu przeobrażenie życia z takiego, jakie ono jest, w takie, jakie może być w przyszłości.

2. Teatr Chór Dzielnicowy – Jest to happening literacki w reżyserii Ewy Ignaczak, na podstawie tekstu literackiego wybranego przez grupę warsztatową. Efekt miesięcznej pracy z aktorami-amatorami, którzy zaangażują się w akcję, zostanie zaprezentowany szerszej publiczności. Podstawą happeningu jest szkicowy scenariusz, będący ramą wypełnianą improwizacją, sztuką aktorską, inwencją słowną. Celem happeningu jest wciągnięcie widzów do współdziałania w spektaklu. Siła oddziaływania happeningu polega na elemencie niespodzianki, zaskoczenia, szoku. Udział w happeningu jest dobrowolny, jednak wybór ostatecznej grupy docelowej uwarunkowany będzie kilkoma czynnikami: przede wszystkim zainteresowaniem i otwartością samych potencjalnych uczestników. Maksymalna ilość uczestników 20 osób.

3. Czytanie Performatywne Bohater/Legenda Dzielnicy – to zdarzenie interdyscyplinarne – kompilacja tekstu, aktorskiej improwizacji, muzyki i obrazu, której elementy przenikają się. Za scenariusz posłużą wspomnienia mieszkańców dzielnicy na temat kapitana Żeglugi Wielkiej Jana Ćwiklińskigo. Ucieczka kapitana Batorego była jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń tego rodzaju w Polsce Ludowej. Komuniści nie mogli tego darować ani jemu, ani jego rodzinie.  Tworząc jedną narrację, chcielibyśmy przekazać autentyczne losy bohatera i przywrócić pamięć o nim. Scenariusz przedstawienia zostanie napisany przez reżysera przy współpracy z aktorami Teatru Gdynia Główna.

Po czytaniu przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem twórców i publiczności.

W dniach 12-25 września:

-wejdź na stronę www.bo.gdynia.pl

– wpisz swój PESEL oraz imię ojca, następnie zatwierdź przyciskiem DALEJ

– wskaż dzielnicę – można zagłosować na projekty tylko z jednej, wybranej dzielnicy

– zaznacz odpowiedni kwadrat, przypisany konkretnemu projektowi, następnie zatwierdź decyzję wyboru przez kliknięcie przycisku WYBIERZ. Rekomendujemy: „Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum”

– wybranemu projektowi przypisz cyfrę 1 i zatwierdź przyciskiem ZAGŁOSUJ

– pojawi się ikonka „Czy na pewno zakończyłeś głosowanie i chcesz wysłać formularz?”,

kliknij OK

– kliknij ikonkę CHCĘ ZAGŁOSOWAĆ NA PRZYJAZNĄ DZIELNICĘ

– wybierz kwadrat, odpowiadający projektowi „Teatr nadaje na Działki Leśne”. Wybór zatwierdź przyciskiem WYBIERZ

– wybranemu projektowi przypisz cyfrę 1 i zatwierdź przyciskiem ZAGŁOSUJ

 – pojawi się ikonka „Czy na pewno zakończyłeś głosowanie i chcesz wysłać formularz?”,

kliknij OK

PROJEKT NR 96: TEATR NADAJE NA WITOMINO
Termin wykonania zadania: luty – październik 2017
Partnerzy projektu: Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja, Szkoła Podstawowa nr 35

1. Miesięczne warsztaty metodą Teatru Forum dla 20 osób dorosłych, zwieńczone spektaklem. Teatr Forum jest dialogiem pomiędzy publicznością a sceną (nie zaś tylko grą aktorską na scenie i biernym odbiorem treści przez widownię). Teatr ten koncentruje się na wyraźnym problemie, skierowanym do określonej grupy widzów, dla których ten problem jest bliski i niezmiernie ważny. Wspólna gra aktorów i widzów ma na celu przeobrażenie życia z takiego, jakie ono jest, w takie, jakie może być w przyszłości.

2. Warsztaty teatralne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35. Czteromiesięczne, regularne warsztaty teatralne, połączone z realizacją spektaklu pokoleniowego (dzieci, nauczyciele i rodzice) na zakończenie projektu. Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym wszyscy razem bierzemy na siebie ciężar i odpowiedzialność za efekt końcowy. Głównym celem warsztatów jest lepsze poznanie się i dialog międzypokoleniowy. Planowane jest stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy projektu będą mogli lepiej ze sobą współpracować, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniem i umiejętnościami oraz nabywać umiejętności, które niezależnie od ich wieku, pomogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej wspólnoty. Warsztaty pozwolą uczestnikom poznać tajniki sztuki aktorskiej, poszerzyć swoją świadomość ciała, zintegrować się z uczestnikami, by w efekcie przełożyć to wszystko na akcję sceniczną. Program warsztatów stanowi uzupełnienie programu szkolnego i jest szansą na nabywanie nowych kompetencji przez uczniów. Maksymalna ilość uczestników 20 osób. Informacja o projekcie zostanie przekazania przez pedagogów.

3. Prezentacje spektakli Teatru Gdynia Główna. Projekt zakłada 6 prezentacji teatralnych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) w przestrzeniach nieteatralnych (w bibliotekach, świetlicach, gminnych klubach kultury), które staną się na ten moment artystycznie aktywne. Poprzez ułatwienie widzom dostępu do oferty teatralnej poprzez zniwelowanie barier: finansowej (wstęp wolny), organizacyjnej (bliskość miejsca zamieszkania) i psychologicznej (walka ze stereotypem, że teatr jest sztuką elitarną), a także umożliwienie obcowania ze sztuką współczesną o wysokich walorach artystycznych, wytworzymy w widzach potrzebę aktywniejszego udziału w życiu kulturalnym i społecznym, kształtujemy gusta, a także zaspokoimy potrzebę obcowania z żywą emocją i dyskusją o wartościach uniwersalnych.

Do projektu proponujemy trzy tytuły dla młodzieży i dorosłych poruszające (bardzo ważne!) tematy społeczne: „Ścianananaświat” Serge’a Kribusa, „Epitafium dla władzy” wg „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego oraz „Pan Kot” wg „Kota w butach” Angeli Carter. Dla dzieci proponujemy spektakle: „Braciszek i Siostrzyczka”wg baśni Braci Grimm oraz „Bajka o księciu Pipo i jego czerwonym koniku” wg Pierre’a Gripariego.

Przy okazji prezentacji spektakli widzowie będą mieli okazję spotkać się z twórcami, zadać pytania o metody pracy i podzielić się swoimi wrażeniami. Tematem rozmów będzie również istniejąca oferta kulturalna oraz metody partycypacji mieszkańców w jej współkreowaniu. Na program części projektu dla dzieci składają się oprócz prezentacji spektakli w wybranej konwencji – warsztaty/ rozmowa z widzami na tematy związane z daną realizacją oraz proste zadania aktorskie. Gdy spektakl jest lalkowy proponujemy pokaz animacji różnorodnych form i lalek, wspólną zabawę i twórcze zadania.

W dniach 12-25 września należy:

-wejść na stronę www.bo.gdynia.pl

– wpisać swój PESEL oraz imię ojca, następnie zatwierdzić przyciskiem DALEJ

– wskazać dzielnicę –  można zagłosować na projekty tylko z jednej, wybranej dzielnicy

– zaznaczyć odpowiedni kwadrat, przypisany konkretnemu projektowi, następnie zatwierdzić decyzję wyboru przez kliknięcie przycisku WYBIERZ. Projekt rekomendowany przez nas, to „Oświetlenie Placu 50-Lecia SM „Bałtyk

– wybranemu projektowi przypisać cyfrę 1 i zatwierdzić przyciskiem ZAGŁOSUJ

– pojawi się ikonka „Czy na pewno zakończyłeś głosowanie i chcesz wysłać formularz?”, należy kliknąć OK

– kliknąć ikonkę CHCĘ ZAGŁOSOWAĆ NA PRZYJAZNĄ DZIELNICĘ

– należy wybrać kwadrat, odpowiadający projektowi „Teatr nadaje na Witomino”. Wybór zatwierdzić przyciskiem WYBIERZ

– wybranemu projektowi przypisać cyfrę 1 i zatwierdzić przyciskiem ZAGŁOSUJ

 – pojawi się ikonka „Czy na pewno zakończyłeś głosowanie i chcesz wysłać formularz?”, należy kliknąć OK

Dodaj komentarz